NOTÍCIES
CONTACTE

SVe: Suport Vital Escolar

L’institut la Garrotxa participa en el projecte de Suport Vital Escolar (SVe) que s’impulsa a la Comarca de la Garrotxa. Està contemplat en la programació general anual (PGA).

Iniciat el curs 2019-20 en la primera fase d’implementació, a 2n d’ESO, contemplat dins el currículum d’educació física en una dedicació horària de 3 hores.

Aquest curs, també s’implementarà als alumnes de primer de batxillerat i als de segon de batxillerat que fan la matèria de Bases de l’entrenament, per tal que puguin assolir uns coneixements mínims en el suport vital.

Pensem que és important assolir aquests coneixements que et poden servir en qualsevol moment de la vida, i per això s’han d’anar transmetent paulatinament i fent recordatoris a tots els nivells.

El centre disposa d’un DEA (desfibril·lador extern automàtic) a l’entrada de l’edifici principal.

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram