CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Elaboració de productes alimentaris

Aquests estudis estan encaminats a proporcionar els coneixements necessaris per elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.


Organització

Durada : 2.000h
Distribució : intensiu, dos cursos en modalitat DUAL
Horari : 1r matins, 2n tardes

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements i destreses necessaris per treballar en qualsevol empresa dedicada a produir, transformar, preparar, distribuir i comercialitzar productes alimentaris.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

OPERACIONS DE CONDICIONAT DE PRIMERES MATÈRIES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Condicionament de matèries primeres vegetals
UF2 Condicionament de matèries primeres càrnies
UF3 Condicionament de matèries primeres de la pesca i aqüícoles

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s'ensenya a preparar les matèries primeres seleccionant els instruments i les formes de tall idònies per poder garantir la qualitat i les característiques que determinen el producte acabat.
El mòdul consta tant d'una part teòrica a l'aula com d'una part pràctica a la cuina on es manipularan els diferents tipus de matèries primeres.

TRACTAMENTS DE TRANSFORMACIÓ I CONSERVACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Transport i serveis auxiliars
UF2 Preparació i cocció de productes alimentaris
UF3 Tractaments tèrmics de conservació
UF4 Tractaments de transformació - conservació
UF5 Envasament i embalatge

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s'ensenyen el diferents processos de modificació de les característiques organolèptiques d'un aliment, així com l'aplicació dels mètodes de conservació més idonis per poder assegurar la higiene alimentària del producte transformat.
El mòdul consta tant d'una part teòrica a l'aula com d'una part pràctica a la cuina on es transformaran i conservaran diferents tipus d'aliments.

PROCESSAT DE PRODUCTES ALIMENTARIS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Aliments frescos
UF2 Productes conservats mitjançant fermentació, assecat, salaó i altres
UF3 Productes conservats mitjançant tractaments tèrmics
UF4 Plats preparats
UF5 Control de la matèria primera i del producte acabat

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s'estudien el processos d'elaboració dels principals productes alimentaris, tant des de la vessant teòrica (ingredients, maquinaria, diagrames de flux, etiquetatge, mesures d'higiene, etc...), com des de la vessant pràctica (elaborant productes frescos, fermentats, assecats, cuits, plats preparats, etc...).
També s'estudien i es practiquen les principals tècniques de control de qualitat (presa de mostres, anàlisis fisicoquímics i anàlisis sensorials).

PROCESSOS TECNOLÒGICS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Controls bàsics en els productes alimentaris
UF2 Processos de fabricació de productes vegetals
UF3 Processos de fabricació de productes carnis
UF4 Processos de fabricació de productes de la pesca i de l’aqüicultura
UF5 Processos de fabricació de productes lactis
UF6 Processos de fabricació de plats cuinats i precuinats

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es descriuen detalladament els principals productes alimentaris vegetals, carnis, de la pesca i l'aqüicultura, lactis i plats preparats.
S'estudia com es fabriquen,s'envasen i es conserven aquests productes seguint les normes de qualitat vigents, així com les seves principals característiques físiques, nutricionals i organolèptiques.

PRIMERES MATÈRIES EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Matèries primeres càrnies
UF2 Matèries primeres de la pesca i aqüícoles
UF3 Matèries primeres d’origen animal
UF4 Matèries primeres d’origen vegetal
UF5 Additius coadjuvants i auxiliars
UF6 L’aigua
UF7 Els aliments. Energia i nutrients

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s'explica l'origen i l'obtenció de les principals matèries primeres utilitzades a la indústria alimentària.
També es detallen quins requisits han de complir aquestes matèries per poder-ne incorporar en la indústria alimentària, seguint les normes de qualitat i higiene vigents.

VENDA I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Comercialització i venda
UF2 Atenció al client

DESCRIPCIÓ:

La comercialització i la venda dels productes són aspectes clau per l'èxit d'una empresa alimentària.
Per aquest motiu en aquest mòdul es donen les bases per a poder establir els preus dels productes, a través del càlcul de costos i els escandalls. També es detallen les principals tècniques de venda així com els diferents procediments i documents implicats en el procés de compra - venda.

OPERACIONS I CONTROL DE MAGATZEM EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Aprovisionament del magatzem
UF2 Recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies

DESCRIPCIÓ:

Les operacions de recepció de matèries primeres, el seu emmagatzematge i l'expedició dels productes acabats tenen unes característiques i particularitats que en fan necessària una formació específica.
Al llarg d'aquest mòdul s'expliquen els sistemes de recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies, així com les tècniques logístiques i tota la documentació implicada en aquests processos.

SEGURETAT I HIGIENE EN LA MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Manipulació d'aliments
UF2 Protecció del medi ambient

DESCRIPCIÓ:

L'empresa alimentària ha de garantir que els seus productes són sans, segurs i innocus , per tant és fonamental per als futurs treballadors d'aquest tipus d'empreses de tenir un coneixement profund de les bones pràctiques que s'han de portar a terme per tal de garantir la màxima seguretat i higiene dels productes.
També es dóna èmfasi en la correcta gestió dels residus i en l'optimització dels recursos com ara l'aigua i l'energia.

PRINCIPIS DE MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Xarxes de distribució i equips elèctrics
UF2 Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques
UF3 Elements mecànics i principis de manteniment

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es donen nocions bàsiques d'electricitat, pneumàtica i mecànica, per tal que es pugui manipular de forma correcta i segura els diferents tipus de màquines i aparells utilitzats en la indústria alimentària.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilitzar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals siguin d’on siguin o simplement ser capaç de consultar catàlegs o fer compres per Internet . Cada vegada els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món facis la feina que facis.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Síntesi

DESCRIPCIÓ:

L'alumne realitza un treball de síntesi que permet reflectir i connectar tots els aprenentatges adquirits al llarg del cicle.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en centres de treball

DESCRIPCIÓ:

En el primer curs, l'alumne realitza una estada en una empresa del sector alimentari per tal de completar la formació teòrica i pràctica rebuda en el centre educatiu.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

Treballador qualificat per compte d’altri en :

 • Elaboració de productes alimentaris
 • Operador de màquines i equips per al tractament i elaboració de productes alimentaris.
 • Operador i controlador de línies d’envasament i embalatge.
 • Recepcionista i magatzemista
 • Abastador de matèries primeres i materials a les línies de producció.
 • Operador de dosificadors.
 • Supervisor/ de línia.

Treballador/a qualificat per compte propi en elaboració de productes càrnics, làctics, conserves

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Accedir, a través d’una prova o curs d’accés, a un cicle de Grau Superior de la mateixa família professional o de famílies afins.
 • Cursar Batxillerat.

 

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

TRIA EDUCATIVA

Nou web temàtic triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir informació de qualitat i actualitzada...

Més informació
EXPOJOVE 2021

Del 20 al 30 d'abril podeu visitar la Fira virtual Expojove on trobareu informació per...

Més informació
Continua la campanya #stopfuminslagarrotxa

Dins la campanya de #stopfuminslagarrotxa de l'assignatura d'Educació per la Salut us deixem informació sobre...

Més informació
Emotiespai - Servei d'acompanyament emocional a joves.

L'any 2020 ha estat marcat per la COVID-19. Encara no sabem l'impacte que aquesta situació...

Més informació

XVII Certamen de Lectura en Veu Alta

L’alumna de l’aula d’acollida, Fatu Sissoho, ha resultat guanyadora de la semifinal de la Garrotxa...

Workshop de modelatge

Els  alumnes de 2n curs del  CFGS de patronatge i moda van assistir a una...

TRIA EDUCATIVA

Nou web temàtic triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir informació de qualitat i actualitzada...

EXPOJOVE 2021

Del 20 al 30 d'abril podeu visitar la Fira virtual Expojove on trobareu informació per...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram