NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Elaboració de productes alimentaris

Els estudis d’elaboració de productes alimentaris permeten obtenir la capacitació professional per elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

OPERACIONS DE CONDICIONAT DE PRIMERES MATÈRIES

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s'ensenya a preparar les matèries primeres seleccionant els instruments i les formes de tall idònies per poder garantir la qualitat i les característiques que determinen el producte acabat.
El mòdul consta d'una part teòrica a l'aula, i d'una part pràctica a la cuina, on es manipularan els diferents tipus de matèries primeres.

TRACTAMENTS DE TRANSFORMACIÓ I CONSERVACIÓ

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s'ensenyen els diferents processos de modificació de les característiques organolèptiques d'un aliment, així com l'aplicació dels mètodes de conservació més idonis per poder assegurar la higiene alimentària del producte transformat.
El mòdul consta, tant d'una part teòrica a l'aula, com d'una part pràctica a la cuina, on es transformaran i conservaran diferents tipus d'aliments.

PROCESSAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s'estudien el processos d'elaboració dels principals productes alimentaris, tant des de la vessant teòrica (ingredients, maquinària, diagrames de flux, etiquetatge, mesures d'higiene, etc...), com des de la vessant pràctica (elaborant productes frescos, fermentats, assecats, cuits, plats preparats, etc...).
També s'estudien i es practiquen les principals tècniques de control de qualitat (presa de mostres, anàlisis fisicoquímiques i anàlisis sensorials).

PROCESSOS TECNOLÒGICS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es descriuen detalladament els principals productes alimentaris vegetals, carnis, de la pesca i l'aqüicultura, lactis i plats preparats.
S'estudia com es fabriquen, s'envasen i es conserven aquests productes seguint les normes de qualitat vigents, així com les seves principals característiques físiques, nutricionals i organolèptiques.

MATÈRIES PRIMERES EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s'explica l'origen i l'obtenció de les principals matèries primeres utilitzades a la indústria alimentària.
També es detallen quins requisits han de complir aquestes matèries per poder-ne incorporar en la indústria alimentària, seguint les normes de qualitat i higiene vigents.

VENDA I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

DESCRIPCIÓ:

La comercialització i la venda dels productes són aspectes clau per l'èxit d'una empresa alimentària.
Per aquest motiu, en aquest mòdul, es donen les bases per a poder establir els preus dels productes, a través del càlcul de costos i els escandalls. També es detallen les principals tècniques de venda, així com els diferents procediments i documents implicats en el procés de compravenda.

OPERACIONS I CONTROL DE MAGATZEM EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ:

Les operacions de recepció de matèries primeres, el seu emmagatzematge i l'expedició dels productes acabats tenen unes característiques i particularitats que en fan necessària una formació específica.
Al llarg d'aquest mòdul s'expliquen els sistemes de recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies, així com les tècniques logístiques i tota la documentació implicada en aquests processos.

SEGURETAT I HIGIENE EN LA MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

DESCRIPCIÓ:

L'empresa alimentària ha de garantir que els seus productes són sans, segurs i innocus, per tant, és fonamental per als futurs treballadors d'aquest tipus d'empreses de tenir un coneixement profund de les bones pràctiques que s'han de portar a terme per tal de garantir la màxima seguretat i higiene dels productes.
També es dona èmfasi en la correcta gestió dels residus i en l'optimització dels recursos, com ara l'aigua i l'energia.

PRINCIPIS DE MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es donen nocions bàsiques d'electricitat, pneumàtica i mecànica, per tal que es pugui manipular de forma correcta i segura els diferents tipus de màquines i aparells utilitzats en la indústria alimentària.

IPO I: ITINERARI PERSONAL PER A L'OCUPABILITAT I

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

IPO II: ITINERARI PERSONAL PER A L'OCUPABILITAT II

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS PROFESSIONAL

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilitzar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin o, simplement, ser capaç de consultar catàlegs o fer compres per internet. Cada vegada els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol tipus de feina.

PROJECTE INTERMODULAR

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un treball final del cicle de dos anys, on l'alumne/a proposa un projecte d’elaboració de productes. Comença plantejant uns objectius que li permetran desenvolupar la seva idea utilitzant informació i recursos que trobarà al llarg dels dos anys de cicle. A final de segon, haurà de presentar el treball amb format paper i digital, i fer-ne una defensa. És una oportunitat perquè l'alumne/a comenci a pensar en el seu futur i comenci a desplegar els coneixements adquirits durant els dos anys de formació.

SOSTENIBILITAT APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIU

DIGITALITZACIÓ APLICADA ALS SECTORS PRODUCTIUS

IA10_1 MÒDUL OPTATIU 1

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada : 2.000h
Distribució : intensiu, dos cursos en modalitat DUAL
Horari 1r curs: matins
Horari 2n curs: tardes

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

Treballador qualificat per compte d’altri en :

 • Elaboració de productes alimentaris
 • Operador de màquines i equips per al tractament i elaboració de productes alimentaris.
 • Operador i controlador de línies d’envasament i embalatge.
 • Recepcionista i magatzemista
 • Abastador de matèries primeres i materials a les línies de producció.
 • Operador de dosificadors.
 • Supervisor/ de línia.

Treballador/a qualificat per compte propi en elaboració de productes càrnics, làctics, conserves

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

Adquirir els coneixements i destreses necessaris per treballar en qualsevol empresa dedicada a produir, transformar, preparar, distribuir i comercialitzar productes alimentaris.

ACTUALITAT

LA XINXETA DEL JUNY

Ja teniu aquí la xinxeta , la revista del nostre institut. Aquest número està dedicat...

Més informació
EPA al Museu de la Pesca

Visita d'EAP al @museudelapesca de Palamós i taller de cuina marinera amb @tretzecultura Boníssima experiència...

Més informació
PREMI EXTRAORDINARI

Jordi Palomera, ex alumne del cicle d'Elaboració de Productes Alimentaris, rep el premi Extraordinari de...

Més informació
Visita del Lycée de La Raque

Hem rebut la visita del Lycée de La Raque dins el programa de visites organitzat...

Més informació

LA XINXETA DEL JUNY

Ja teniu aquí la xinxeta , la revista del nostre institut. Aquest número està dedicat...

"ASSASSINAT o SABOTATGE ?"

Nous reconeixements pel Treball de l'Aniol Sucarrats i Costa 🚂🚂🚂 "Accident o Sabotatge ? El...

TOTS A FITXAR !!!!

Alumnat de #4esoinslagarrotxa de la matèria de Tecnologia dissenyen un dispositiu per tal que el professorat puguI...

OLIMPÍADA JUNIOR de GEOGRAFIA

Alumnat de #3esoinslagarrotxa de Socials paraticipen a la II Olimpíada Junior de Geografia organitza de per la @univgirona...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram