NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau superior

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Laboratori clínic i biomèdic

Formar un tècnic superior capaç de realitzar analítiques de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant els resultats obtinguts.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Disposar del títol de tècnic/a de grau mitjà formació professional o d’arts
  plàstiques i disseny.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

GETIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES

UNITATS FORMATIVES:
UF 1: organització del sistema sanitari.
UF 2: recollida, conservació i transport de mostres biològiques.
UF 3: prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics.

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul l’alumnat es familiaritza amb l’organització i funcionament del sistema sanitari així com en en la gestió administrativa de mostres, estocs de material i reactius de laboratori, normatives de prevenció de riscos i seguretat al laboratori, BPL’s i GMP’s.. A la vegada, també adquireix competències en l’àmbit de la gestió de les mostres més habituals als laboratoris tan d’anàlisi clínic com de recerca biomèdica. Mostres rutinàries com sang i orina o d’altres de menys habituals.

TÈCNIQUES GENERALS DE LABORATORI

UF 1: Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies
UF 2: Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges
UF 3: Control de qualitat al laboratori

DESCRIPCIÓ: Reconeixem els diferents materials, reactius, equips de laboratori i tècniques principals emprats en l’àmbit del diagnòstic. Aprenent a identificar-los, les seves aplicacions, ús i manteniment, tot aplicant els protocols de seguretat i prevenció de riscos.
Ens familiaritzem amb les diferents unitats de concentració i aprenem a triar materials i reactius per a la preparació de dissolucions i dilucions. Mesurem concentracions mitjançant mètodes potenciomètrics i apliquem les principals tècniques de separació de substàncies.
Apliquem tècniques de digitalització i tramesa d’imatges de microscòpia.
Valorem la coherència i fiabilitat de resultats analítics mitjançant eines estadístiques. Reconeixem els conceptes relacionats amb la gestió de la qualitat al laboratori i l’aplicació d’aquests a la organització d’un laboratori. Ens familiaritzem amb la normativa vigent i generem i interpretem la documentació relacionada amb el control de la qualitat.

BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA

UNITATS FORMATIVES:

UF 1: Citogenètica i tècniques d’hibridació
UF 2: Tècniques de biologia molecular

DESCRIPCIÓ: Identifiquem les característiques diferencials entre un laboratori de citogenètica i un de biologia molecular i les relacionem amb els objectes d’estudi de cada laboratori (cromosomes metafàsics a citogenètica, i àcids nucleics i proteïnes al laboratori de biologia molecular).
Reconeixem materials, equips, tècniques i aplicacions actuals i condicions de treball específiques per a cada laboratori.
Aprenem tècniques d’anàlisi cromosòmic i d’hibridació amb sonda a partir de diferents tipus de mostra. Apliquem tècniques d’extracció d’àcids nucleics i de detecció de seqüències específiques per a diagnòstic. Determinem mètodes de clonatge i seqüenciació dels àcids nucleics i n’aprenem les aplicacions ens els camps de diagnòstic i investigació.

ANÀLISI BIOQUÍMIC

UNITATS FORMATIVES:

UF 1: tècniques del laboratori de bioquímica
UF 2: anàlisis bioquímiques dels components metabòlics
UF 3: anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femta i estudis especials

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul l’alumnat apendrà els fonaments bàsics dels aparells i tècniques més utilitzats actualment en els estudis de paràmetres bioquímics com espectrofotometria o la cromatografia. Així mateix, posarà en pràctica aquestes tècniques per a poder fer determinacions específiques com, per exemple:
determinacions rutinàries com: concentracions de colesterol o glucosa en mostres de sèrum humà.
perfils bioquímics específics pel seguiment de patològies orgàniques habituals, com hepatitis o malalties coronàries.
estudis especials, com problemes digestius o de fertilitat.

MICROBIOLOGIA CLÍNICA

UNITATS FORMATIVES:
UF 1: Identificació de grups bacterians
UF 2: Identificació de fongs, paràsits i virus

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul s’aprèn a classificar els microorganismes i relacionar-los amb la seva patogenicitat. S’identifiquen les diferents espècies mitjançant tècniques de tinció, cultiu i proves bioquímiques i s’avalua l’eficàcia dels seus tractaments.

TÈCNIQUES D’ANÀLISI HEMATOLÒGIC

UNITATS FORMATIVES:
UF1: Tècniques d’anàlisi de les sèries vermella, blanca i plaquetar.
UF2: Tècniques de valoració de l'hemostàsia.
UF3: El banc de sang.

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul l’alumnat aprendrà els fonaments i les tècniques més utilitzades en els laboratoris clínics d’hematologia i en el banc de sang. Aprendrà les tècniques més utilitzades per obtenir els paràmetres hematomètrics d’una mostra de sang i que permeten als hematòlegs establir un diagnòstic. Els continguts que es treballen en aquests mòdul son l’estudi de les cèl·lules sanguínies i les seves alteracions, l’estudi de l’hemoglobina, l’estudi de l’hemostasia i coagulació, les proves d’hematocompatibilitat i la gestió dels hemoderivats.

TÈCNIQUES D’IMMUNODIAGNÒSTIC

UF 1: tècniques immunològiques
UF 2: malalties immunitàries

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul l’alumnat aprendrà els fonaments dels aparells i tècniques més utilitzats actualment en els estudis immunològics més habituals, tan en laboratoris de diagnòstic clínic com en el món de la recerca aplicada. Tècniques immunològiques com: la determinació de patologies infeccioses víriques o bacterianes, determinacions de grups sanguinis, al·lèrgies, etc. habituals en l’àmbit del diagnòstic rutinari. També tècniques útils en el camp clínic i a la vegada en el camp de la recerca biomèdica, com són: les immunofluorescències, els ELISA o els Western BLOT.

FISIOPATOLOGIA GENERAL

UF1: Fisiopatologia de l’organisme humà
UF2: Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul l’alumnat reconeixerà l’estructura i l’organització general de l’organisme humà, identificarà el procés de desenvolupament de la malaltia, reconeixerà les manifestacions de les malalties i les seves alteracions fisiològiques.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

PROJECTE DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

UF1 Projecte de laboratori clínic i biomèdic

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’un mòdul que es fa al llarg del segon curs, on l’alumnat posarà en pràctica els aprenentatges i competències adquirits al llarg del curs anterior a través de diferents situacions d’aprenentatge teòrico-pràctiques. A mesura que avanci el curs, en aquest mateix context de treball, anirà integrant els nous aprenentatges adquirits al llarg dels mòduls de segon curs. Així doncs, el mòdul de projecte complementa les competències i aprenentatges de la resta de mòduls del cicle, incloses les pràctiques en empresa. Per aquest motiu, només els alumnes que hagin superat la totalitat de UF del primer curs podran cursar el mòdul de projecte.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UF1 Formació en Centres de treball

DESCRIPCIÓ:
Realització de pràctiques en destacats laboratoris de la comarca i del Gironès, tant en entitats públiques com privades, des d’hospitals a empreses farmacèutiques.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada: 2.000 hores / 2 cursos
Distribució: Intensiu
Horari 1r curs: matins
Horari 2n curs: tardes

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

 • Laboratoris de centres hospitalaris: microbiologia, hematologia, banc de sang, bioquímica, immunologia,…
 • Laboratoris extrahospitalaris: privats, d’empreses alimentàries, veterinàries, farmacèutiques, cosmètiques…
 • Laboratoris d’investigació i experimentació
 • Laboratoris d’instituts anatòmicoforenses
 • Instituts de toxicologia

Acadèmiques

Accés a diferents graus universitaris amb convalidacions d’una part dels crèdits a cursar.

 • Branca de ciències:
  • Biologia
  • Bioquímica
  • Biotecnologia
  • Ciències ambientals
  • Genètica
  • Microbiologia
 • Branca de ciències de la salut:
  • Biologia humana
  • Ciències de l’activitat física i de l’esport
  • Fisioteràpia
  • Farmàcia
  • Infermeria
  • Medicina
  • Odontologia
  • Nutrició humana i dietètica
  • Psicologia
  • Veterinària
 • Altres cicles formatius de Grau Superior

DÍPTICS

Download

Organitzar i gestionar l’àrea de treball assignada.

Recollir, enregistrar, classificar i distribuir mostres biològiques humanes.

Realitzar anàlisis de Bioquímica clínica en mostres biològiques.

Realitzar estudis microbiològics i immunològics de mostres diverses.

Realitzar estudis hematològics i genètics processant i analitzant mostres de medul·la òssia i sang humanes i obtenir hemoderivats.

Gestionar el manteniment dels instruments i equip de laboratori.

ACTUALITAT

ERASMUS A ISLÀNDIA

Tornem emocionats de l'estada Erasmus que hem fet amb l'alumnat de #3esoinslagarrotxa al poble d'Eyrarbakki a Islàndia....

Professions que no coneixíem

🎥 Saps quina és la feina d'un Location Scout ??? Hem tingut la sort de...

Fira ROBOLOT

Participem a la fira Robolot 2024, on, més de 500 estudiants vinguts de 35 centres...

Estrenem a la SALA BECKET

Es va apropant el dia del TORNEIG de DRAMATÚRGIA i nosaltres ja hem pogut veure...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram