NOTÍCIES
CONTACTE

Centre Integral. Relacio Escola-Empresa

Des del Centre Integral es gestionen els diferents àmbits de relació i col·laboració amb les empreses de l’entorn a fi de millorar els estudis i la inserció dels alumnes, mantenint un vincle estret amb el món laboral.

Llista d’accions i activitats:

  • Gestionar la Formació en Centres de Treball (FCT) dels alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat.
  • Gestionar les estades en empresa en aquells cicles que s’imparteixen en modalitat dual.
  • Conjuntament amb la FES, gestionar les beques per Formació en Centres de Treball.
  • Gestionar i canalitzar les ofertes de llocs de treball o de pràctiques que ens fan arribar les diferents empreses de l’entorn.
  • Mantenir una borsa de treball per facilitar la inserció laboral dels alumnes que finalitzen els seus estudis.
  • Conjuntament amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) , col·laborar amb la gestió i l’oferta de formació per l’ocupació, posant a disposició les infraestructures, equips i recursos del centre per tal que es puguin dur a terme cursos de formació contínua o ocupacional.
  • Oferir formació a demanda a empreses i col·lectius de l’entorn, aprofitant els recursos de l’institut i els coneixement  dels docents.
  • Col·laborar amb les diferents entitats i associacions d’Olot que treballen en la millora i difusió de la Formació Professional.

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram