NOTÍCIES
CONTACTE

CERTIFICATS I ALTRES TRÀMITS

Certificats d’equivalència del nivell de Català

Per sol·licitar el certificat que acredita el coneixement del català equivalent als nivells de suficiència (C1) o Intermedi (B2) de la Direcció General de Política Lingüística, cal presentar la documentació següent:

  1. Sol·licitud 
  2. Fotocòpia del DNI o  NIE
  3. Documentació acadèmica: Llibre d’escolaritat d’Educació primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO), EGB o BUP. 

En cas de no disposar del llibre d’escolaritat, haureu de presentar un certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya, d’haver cursat la matèria de llengua catalana*, dels nivells cursats i dels anys en què s’han començat i acabat els estudis. Podeu demanar aquest certificat al centre on vau estar escolaritzats. 

(*) A partir del curs 2007/2008, a més d’haver cursat, cal haver aprovat la matèria de llengua catalana.

Documents per a altres tràmits

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram