NOTÍCIES
CONTACTE

Steamcat

Des del curs 2018-19  es porta a terme el programa d’innovació pedagògica STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) amb la finalitat de generar i potenciar l’interès  vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques.

En el cas del nostre institut el projecte encomanat a l’alumnat de 3r d’ESO consisteix en un estudi estadístic sobre el cabal màxim d’expiració dels alumnes de la classe. Per grups cooperatius, plantegen unes hipòtesis i amb un espiròmetre  les contrasten i extreuen les conclusions finals. El projecte, que inclou metodologies actives, participatives i el  treball  competencial dels continguts, compta amb la col·laboració transversal de les àrees d’experimentals, tecnologia, educació física i matemàtiques.

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram