NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Construcció (dual)

Els estudis de construcció permeten tenir la capacitació professional per exercir en qualsevol activitat pròpia dels treballs d’obra de paleta i de formigó en la construcció d’edificis, tant sigui obra nova com rehabilitació, manteniment i reforma com en obres d’urbanització.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: intensiu, dos cursos en modalitat DUAL
Horari 1r curs: matins
Horari 2n curs: tardes

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements i destreses per poder treballar en la construcció d’estructures de formigó armat, de parets de ceràmica, de pedra i de blocs.
Executar acabats i revestiments com remolinats, lliscats, enrajolats i col·locació de paviments.
Replantejar i construir cobertes.
Realitzar totes les activitats descrites a partir de la interpretació de plànols.
Realitzar treballs en pedra seca d’acord amb les tècniques constructives tradicionals.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Obres d’edificació
UF2 Obra civil

INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Representació i interpretació de plànols
UF2 Introducció al CAD (dibuix assistit per ordinador)

PAVIMENTS, ENRAJOLATS I APLACATS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Paviments discontinus
UF2 Enrajolats i aplacats

FÀBRIQUES

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Obres de fàbrica a revestir
UF2 Obres de fàbrica vista
UF3 Obres de fàbrica de pedra

REVESTIMENTS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Enguixats
UF2 Arrebossats i estucats
UF3 Recrescudes planes

ENCOFRATS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Encofrats verticals
UF2 Encofrats horitzontals i inclinats

FORMIGÓ ARMAT

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Armadures passives
UF2 Formigó

ORGANITZACIÓ DE TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Organització d’obres de construcció
UF2 Organització dels talls del ram de paleta i formigó

OBRES D'URBANITZACIÓ

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Paviments i mobiliari urbà
UF2 Serveis urbans

COBERTES

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Cobertes inclinades
UF2 Cobertes planes

IMPERMEABILITZACIONS I AïLLAMENTS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Impermeabilitzacions
UF2 Aïllaments

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Anglès tècnic

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Síntesi

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Formació en centres de treball

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Treballador/a per compte propi o en empreses constructores.
 • Treballador/a en administracions públiques.
 • Tècnic en paleteria en col·locació: d’obra ceràmica per revestir i vista, de bloc prefabricat i de pedra.
 • Realitzar construccions en pedra seca.
 • Paleta en construcció de cobertes.
 • Instal·lador d’impermeabilitzacions en edificis i obra civil.
 • Encofrador/a i estructurista en obres de formigó armat.
 • Col·locador/a de paviments i revestiments.
 • Paleta d’urbanització.

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

20 ANYS DE LA NOSTRA BIBLIOTECA TÈCNICA SALVADOR REIXACH

Hem començat el curs celebrant un aniversari, els 20 anys de la nostra estimada biblioteca....

Reconeixement a les millors notes d'accés a la UNIVERSITAT

L’Ajuntament d’Olot distingeix els alumnes amb les dues millors notes d’accés a la Universitat dels...

PREMIATS a les JORNADES TECNOLÒGIQUES

El projecte Eco-hotels Project Award 2022 de l’alumnat de #3esoinslagarrotxa ha estat guanyador de la...

Catskills 2021

Recepció al Palau Robert als membres de l’equip Catskills de formació professional que van participar...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram