NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau superior

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Ramaderia i assistència en sanitat animal

Aquests estudis et permetran obtenir la capacitació professional per gestionar explotacions ramaderes, centres eqüestres i totes les tasques relacionades amb auxiliar de veterinària tant en clíniques veterinàries com en centres d’investigació.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Disposar del títol de tècnic/a de grau mitjà formació professional o d’arts
  plàstiques i disseny.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LA REPRODUCCIÓ I CRIA

UNITATS FORMATIVES:
UF 1: GESTIÓ DE LA REPRODUCCIÓ
UF 2: MANEIG EN LA GESTACIÓ, EL PART I LA LACTACIÓ
UF 3: GESTIÓ DE L'ALIMENTACIÓ
UF 4: PRODUCCIÓ DE LLET

DESCRIPCIÓ:
Aquest mòdul pretén assentar les bases de la reproducció animal, coneixent l’anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor de les principals espècies ramaderes per tal de poder establir un bon maneig del zel i un correcte pla de cobriment. Aprofundir en el coneixement del procés i les fases de la gestació i del part de les diferents espècies animals, seran dos aspectes clau per a poder fer un bon maneig reproductiu i poder assistir correctament en cas de parts dificultosos.
Tanmateix, s’estudien les necessitats nutritives de monogàstrics i remugants i els diferents ingredients que poden formar part d’una ració alimentària, que haurà de ser equilibrada i específica per a cada espècie i fase productiva.
Finalment, ens endinsem en el món de la producció làctia, analitzant les característiques productives, quantitatives i qualitatives de la llet de les diferents espècies, així com les tècniques i els protocols d'actuació en la producció lletera.
L’aprenentatge es complementarà amb tertúlies i visites professionals a explotacions ramaderes, com també a través de pràctiques a l’institut de dissecció d’òrgans reproductius, anàlisi espermàtica al laboratori i determinació analítica de la qualitat de la llet.

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL

UNITATS FORMATIVES:
UF 1: PRODUCCIÓ DE PORCÍ DE RECRIA I ENGREIX
UF 2: PRODUCCIÓ DE BOVÍ DE RECRIA I ENGREIX
UF 3: PRODUCCIÓ D'OVÍ I CABRUM DE RECRIA I ENGREIX
UF 4: PRODUCCIÓ D'AUS I OUS

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul ens introduïm dins del maneig i gestió de les explotacions ramaderes de porcí, boví, oví, cabrum i aviram. L’objectiu és conèixer la situació actual de cada un d’aquests subsectors ramaders pel que fa als sistemes i fases de producció, el maneig diari, les instal•lacions, així com en la gestió dels recursos humans i materials de l’explotació.
Es farà especial èmfasi a les malalties i al programa sanitari de cada espècie ramadera, al maneig alimentari en cada fase i a la producció de carn de cada una d’aquestes espècies en el sistema de producció ecològica.
L’aprenentatge es complementarà amb tertúlies professionals i visites a diverses explotacions de les diferents espècies ramaderes.

GESTIÓ DE LA RECRIA DE CAVALLS

UNITATS FORMATIVES:
UF 1: DESLLETAMENT
UF 2: RECRIA

DESCRIPCIÓ:
Aquest mòdul comença amb una introducció al món dels cavalls, on es treballaran les races equines i les seves aptituds productives, així com aspectes anatòmics, fisiològics, etològics i de maneig lligats a aquesta espècie.
Ens centrarem en el coneixement del desenvolupament, necessitats i atencions durant dels primers mesos de vida del pollí i quins sistemes existeixen per a dur a terme un correcte deslletament, considerant aspectes sanitaris i de benestar tant del poltre com de l’euga.
Un cop deslletat el poltre, s’aprofundeix en la fase de recria, on aprendrem quines són les necessitats dels animals en aquesta fase, considerant les condicions òptimes pel que fa a les instal•lacions, al pla d’alimentació, al control dels paràmetres de creixement de l’animal i del seu estat sanitari, així com els mètodes i operacions de l'amansiment atenent a les seves característiques individuals i destinació en la seva fase adulta.

ORGANITZACIÓ I SUPERVISIÓ DE LA DOMA I MANEIG D'ÈQUIDS

UNITATS FORMATIVES:
UF 1: Doma
UF 2: Maneig d’èquids

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul es treballa de forma aplicada en una hípica tot el maneig i la doma dels cavalls. Hauràs de relacionar-te amb els animals i el seu entorn com per exemple els boxes, equipaments, sanitat, neteja, comportament de l’animal i el seu maneig.

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS RAMADERES

UNITATS FORMATIVES:
UF 1: Instal•lacions ramaderes
UF 2: Maquinària i equips

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul coneixeràs el funcionament bàsic de les màquines de les explotacions i el seu manteniment. Altrament, estudiaràs els diferents paràmetres i requisits que han de complir els allotjaments ramaders per poder produir respectant les normatives de benestar animal.

SANEJAMENT RAMADER

UNITATS FORMATIVES:
UF1: Programes sanitaris
UF2: Presa i anàlisis de mostres
UF3: Processament de dades sanitàries

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul l'alumne/a aprendrà les diferents patologies que pot patir el bestiar d'una explotació agropecuària i, els programes sanitaris associats. A més a més, es treballarà la recollida de mostres tant des de l'àmbit animal, ambiental i, alimentari. Finalment, també aprendrà a analitzar les dades i interpretar la situació sanitària d'una l'explotació.

ASSISTÈNCIA A L'ATENCIÓ VETERINÀRIA

UNITATS FORMATIVES:

UF1: Suport a l’atenció clínica
UF2: Gestió de documentació
UF3: Equips i materials de treball

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul coneixeràs totes les tasques com a auxiliar de veterinària, com es duen a terme i el material emprat en cada una de les situacions sigui a quiròfan o a camp.
Totes les feines realitzades i medicaments utilitzats s’han de documentar i gestionar per la seva traçabilitat.

BIOSEGURETAT

UNITATS FORMATIVES:
UF1: Mesures de bioseguretat
UF2: Control de vectors
UF3: Recollida, tractament i eliminació de residus

DESCRIPCIÓ:
La bioseguretat és molt important per a la viabilitat de les explotacions ramaderes i d'investigació, estudiaràs les mesures de control i prevenció de les diferents malalties, la legislació actual que regula aquests aspectes i la documentació justificativa. La gestió dels residus veterinaris és una tasca molt important per evitar contaminacions i riscos per animals i humans.

GESTIÓ DE CENTRES VETERINARIS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 dependències instal•lacions
UF2 gestió administrativa de centres veterinaris

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul l'alumne/a aprendrà les diferents dependències i instal•lacions d'un centre veterinari i, les activitats que si duen a terme en cadascuna de les seves sales. A més a més, coneixerà quina és la gestió administrativa interna que requereixen els diferents centres veterinaris.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:
Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

DESCRIPCIÓ:
Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

PROJECTE DE RAMADERIA I ASSISTÈNCIA EN SANITAT ANIMAL

UNITATS FORMATIVES:
UF1: Projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal

DESCRIPCIÓ:
Aquest mòdul consisteix a elaborar un projecte relacionat en alguna producció o instal•lació que haurà treballat durant tot el cicle formatiu i de forma transversal desenvolupar un pla empresarial que haurà de defensar davant d’un tribunal.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Per assolir el cicle formatiu hauràs de fer un període de treball a l’empresa per tal de conèixer l’entorn de treball i les feines que has estudiat en tots els mòduls anteriors.

Podràs escollir fer el format DUAL que incrementa les hores de treball a l’empresa de forma remunerada fins a 1000 hores de treball amb l’exempció associada de realitzar el mòdul de projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal.

PROCESSOS DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

UNITATS FORMATIVES:
UF1: Processos de transformació de productes alimentaris d’origen animal.
UF2: Normativa, control i implantació de processos de transformació de productes alimentaris d’origen animal.

DESCRIPCIÓ:
Aprendràs els diferents processos de transformació de productes del sector primari, llet, carn, ous... Per tal d'incrementar el seu valor comercial i la seva rendibilitat. Per altra banda, coneixeràs els requisits legals i sanitaris per tal de dur a terme aquests processos en un obrador a la mateixa explotació.

EMPRESA AGRÀRIA

UNITATS FORMATIVES:
UF1: Empresa agrària

DESCRIPCIÓ:
La gestió de l’empresa és molt important: en aquest mòdul estudiaràs els conceptes més importants de gestió econòmica, comptabilitat i fiscalitat que et trobaràs en el futur com a treballador o gestor d’alguna empresa.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada 2000 hores en dos cursos
Horari: Tardes
Modalitat DUAL

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

Encarregat/da d'explotació ramadera, en general, així com responsable de la producció i de les instal·lacions.

Treballar en empreses de serveis relacionats amb la producció ramadera.

Responsable d'inseminació artificial de les explotacions ramaderes o en centres de recollida de semen.

Responsable i gestor/a de ramaderies equines.

Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres d'ensinistrament, doma, pupil·latge i entrenament de bestiar equí.

Ajudant/a de veterinària en facultats i centres d'investigació animal o en equips veterinaris en granja i agrupacions de defensa sanitària.

Ajudant/a de veterinària en empreses del sector agroalimentari i empreses de serveis a la ramaderia.

Acadèmiques

Estudis universitaris: Accés a diferents graus d’enginyeria amb una convalidació d’una part dels crèdits a cursar, especialment:

 • Veterinària
 • Ciència i producció animal
 • Enginyeria ambiental
 • Enginyeria agrària i alimentària

Estudiar altres cicles formatius de grau superior

 

DÍPTICS

Download

Conèixer els processos de cria, reproducció i explotació de les diferents espècies ramaderes.
Aprendre a manipular i utilitzar la diferent maquinària i instal·lacions ramaderes.
Organitzar la doma de cavalls.
Conèixer les tasques de suport a l’activitat veterinària tant en clínica com en explotació.
Gestionar centres veterinaris.
Gestionar els plans de bioseguretat i control sanitari en explotacions ramaderes.
Conèixer l’alimentació de les diferents espècies animals.
Organitzar i gestionar tècnicament i econòmicament un explotació ramadera.

ACTUALITAT

ERASMUS A ISLÀNDIA

Tornem emocionats de l'estada Erasmus que hem fet amb l'alumnat de #3esoinslagarrotxa al poble d'Eyrarbakki a Islàndia....

Professions que no coneixíem

🎥 Saps quina és la feina d'un Location Scout ??? Hem tingut la sort de...

Fira ROBOLOT

Participem a la fira Robolot 2024, on, més de 500 estudiants vinguts de 35 centres...

Estrenem a la SALA BECKET

Es va apropant el dia del TORNEIG de DRAMATÚRGIA i nosaltres ja hem pogut veure...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram