NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Producció agropecuària

Els estudis de producció agropecuària permeten obtenir la capacitació professional per produir productes agropecuaris i/o participar en els processos productius atenent a criteris de qualitat, sostenibilitat i rendibilitat, i respectant totes les normes de benestar animal, riscos laborals, protecció ambiental i seguretat alimentària.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

FONAMENTS AGRONÒMICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Climatologia
UF2 Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes
UF3 Topografia
UF4 Botànica

DESCRIPCIÓ:

És dels mòduls fonamentals en el qual s’estudia la relació entre el clima i la jardineria o l’agricultura, les característiques físico-químiques del sòl, tipus i relació amb l’aigua, necessitats de reg per part de les plantes, nutrients minerals i classes d’adobs. També s’aprèn a realitzar croquis de les parcel·les i finques, tot treballant les escales. Finalment, s’estudia la planta des del punt de vista dels seus òrgans externs; diferenciació i utilitats, així com la fisiologia vegetal (nutrició, reproducció i relació) i l’organització del regne vegetal amb les principals famílies. A totes les unitats formatives hi ha una part pràctica, que pot ser d’interpretació de dades meteorològiques, de realització d’analítiques o manipulació del sòl, de realització de croquis o de reconeixement i estudi de plantes i els seus òrgans.

FONAMENTS ZOOTÈCNICS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Etnologia, anatomia i fisiologia.
UF2 Alimentació del bestiar
UF3 Reproducció animal
UF4 Sanitat animal
UF5 Allotjaments ramaders
UF6 Producció ramadera
UF7 Benestar animal

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul pretén assentar les bases de la producció animal, conèixer les races, el maneig i el tipus de producció que es pot trobar. Tanmateix es relaciona amb el tipus d’ estabulacions i allotjaments dels quals dependrà el benestar i el maneig d’aquests animals.
També s’estudien els diferents sistemes de gestió de la reproducció i la millora genètica dels animals, així com les condicions sanitàries en què ha de tenir lloc la seva explotació.
Una part està dedicada al coneixement i disseny del tipus d’estabulacions més adequades per cada tipus de bestiar.

TALLER I EQUIPS DE TRACCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 El taller
UF2 Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien les parts del motor i la mecànica de la maquinària emprada en el món de l’agricultura amb la finalitat de fer-ne un bon ús i manteniment de forma segura per a nosaltres i per a la gent de l’entorn. També s’adquireixen unes nocions bàsiques de soldadura i treball amb diferents màquines de taller.

INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Infraestructures agrícoles.
UF2 Manteniment d’instal·lacions agrícoles
UF3 Instal·lacions de reg
UF4 Sistemes de protecció i producció forçada

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de conèixer diferents instal·lacions agrícoles i de jardineria com són els hivernacles, els sistemes de reg, instal·lacions elèctriques senzilles, i una base d'instal·lacions solars, tant en la part teòrica com la pràctica, que inclou fer visites d'algunes instal·lacions i saber representar gràficament plànols d'instal·lacions senzilles amb un programa informàtic de dibuix.

Hivernacles: Es donen a conèixer els diferents tipus d'hivernacles, el seu funcionament, el control automatitzat, materials utilitzats i plànols; es completa la informació amb una visita a uns hivernacles on es pot veure tot allò que s'ha explicat a classe.
Instal·lacions elèctriques: un cop donades les pautes de l'electricitat bàsica, la resta és totalment pràctic, de manera que l’alumnat munta diferents circuits elèctrics senzills que pot trobar en una instal·lació senzilla agrícola o de jardineria.
Instal·lacions d'energia solar: es dona a conèixer la part teòrica de les instal·lacions solars més corrents i es complementa amb una sessió pràctica al taller d'Energia solar fotovoltaica de l'escola i una visita.
Instal·lacions de reg: es donen a conèixer les bases teòriques de les instal·lacions de reg complementant amb la pràctica de càlculs i instal·lacions senzilles.

PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Vegetació espontània i agents abiòtics.
UF2 Plagues
UF3 Malalties
UF4 Estat sanitari de les plantes.
UF5 Mètodes de protecció

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprenen les plagues, malalties, patògens…, que poden afectar les plantes i com es pot preveure o detectar la seva presència en el nostre cultiu.
S’aprèn a avaluar l’estat sanitari de les plantes i decidir si cal dur a terme alguna actuació per tal de millorar el seu estat.

CONTROL FITOSANITARI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Productes químics fitosanitaris
UF2 Preparació i aplicació de productes químics fitosanitaris
UF3 Manipulació i emmagatzematge de productes químics fitosanitaris

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprèn a calcular com s’han de preparar i aplicar els productes que es fan servir per matar herbes, lluitar contra els fongs i les plagues dels cultius que afecten a l’agricultura.
Una vegada aprovat el Cicle Formatiu, i havent cursat aquest mòdul, el Departament d’Agricultura dona el Carnet Qualificat per a l’Aplicació de Productes Fitosanitaris, cosa que vol dir que es pot anar a fer tractaments per a la gent i/o treballar en una empresa on venguin productes fitosanitaris.

IMPLANTACIÓ DE CULTIUS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 L’explotació agrícola
UF2 Implantació de cultius en agricultura convencional
UF3 Implantació de cultius fora sòl

DESCRIPCIÓ:

S’aprenen, de forma pràctica i teòrica, les diferents tècniques de sembra, implantació dels cultius més típics de la nostra zona i el maneig de les nostres terres de conreu, aplicant diferents tècniques de rotació de conreus, estratègies d’abonament…, per tal de ser sostenibles i, alhora, rendibles.
A la UF3 s’aprèn com cultivar de forma més intensiva sense sòl i d’una manera forçada, com poden ser els cultius hidropònics i en hivernacle.

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Producció agrícola extensiva
UF2 Producció fructícola
UF3 Producció hortícola
UF4 Producció de planta ornamental

DESCRIPCIÓ:

S’aprèn el maneig i característiques dels diferents cultivars, des dels cultius extensius, com poden ser els cereals, farratges i proteaginoses, passant pels cultius fructícoles i hortalisses, fins al cultiu de plantes ornamentals.
Caldrà aprendre les diferents varietats de cada cultiu, les seves necessitats i demandes, els possibles problemes, com solucionar-los i quina producció podem obtenir.

PRODUCCIÓ DE LLET, OUS I ANIMALS PER A VIDA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Pastures i Pasturatge
UF2 Producció d´animals per a vida
UF3 Producció de llet
UF4 Producció d´ous i pollets

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es tracta d'aprendre com es manegen els diferents sistemes de pastures en funció dels animals que tenim.
Com seleccionem els animals que ens quedem a l’explotació. Com es munyen les vaques, cabres, ovelles (diferents tipus de rutines i sales de munyir), i com produir una llet de qualitat.
Es veuen i s’estudien els diferents sistemes productius d'ous: ecològics, camperes, de terra i de gàbia; tant d’ous per al consum com d’ous per a futures gallines ponedores.

PRODUCCIÓ DE CARN I ALTRES PRODUCCIONS RAMADERES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Porcí
UF2 Boví
UF3 Oví i cabrum
UF4 Aviram
UF5 Producció apícola

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudia com es crien i s’engreixen els animals que produeixen la carn que consumim. Les principals espècies estudiades són: el porcí, el boví, les aus, les ovelles i les cabres.
També s’aprèn com es produeix la mel que es consumeix.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin o, simplement, ser capaç de consultar catàlegs o fer compres per internet. Cada vegada els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol tipus de feina.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Sintesi

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un treball final del cicle de dos anys, on l'alumne/a proposa un tema per dur a terme un projecte que tant pot ser existent com de nova creació, a poder ser, millor un tema on l'alumne/a se senti còmode o conegui mínimament. Comença plantejant uns objectius, ja siguin de modificació, remodelació o implantació d'un nou projecte, en el qual desenvoluparà la seva idea utilitzant informació i recursos que trobarà al llarg dels dos anys del cicle. A final de segon, haurà de presentar el treball amb format paper i digital, fent una defensa del mateix. És una oportunitat perquè l'alumne/a comenci a pensar en el seu futur i comenci a desplegar els coneixements adquirits durant els dos anys de formació.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Aquest és un mòdul que no es fa a l'institut, són les pràctiques que es fan a les diferents empreses. En funció del que més interessi a l'alumne/a, les pràctiques es fan en un tipus d’empresa o altra, posant-nos sempre d'acord alumne/a, empresa, tutor i família.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari: Matins

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

 • Treballador/a qualificat/ada per compte d’altri en cultius i ramaderia.
 • Treballador/a qualificat/ada per compte propi en cultius i ramaderia.
 • Agricultor/a, horticultor/a, fructicultor/a, floricultor/a, criador/a de bestiar, avicultor/a, apicultor/a, productor/a de llet, productor/a d’ous, operador/a de maquinària agrícola i ramadera.

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

Organitzar i gestionar els mitjans de producció agropecuària, analitzar les condicions del medi, controlar-ne l’ús (adobs, llavors, maquinària, pinso…), seleccionar les espècies, varietats o races més adaptables al medi i establir les mesures correctives.
Gestionar i organitzar explotacions familiars agropecuàries i empreses agrícoles i ramaderes des de la seva projecció, organització, manteniment i desenvolupament, participant d’una manera activa en el control i selecció dels adobs, llavors, races més apropiades i maquinària més adaptable a les condicions de l’explotació.

ACTUALITAT

Visita del Lycée de La Raque

Hem rebut la visita del Lycée de La Raque dins el programa de visites organitzat...

Més informació
LA XINXETA se'n va de FESTA

Ja és aquí el número 45 de la revista del nostre centre, "La xinxeta". Aquesta...

Més informació
ES JUBILEN !!!

Aquest trimestre hem acomiadat dos dels nostres companys que comencen la seva jubilació : la...

Més informació
TRAJECTÒRIES S FORMATIVES

L'alumnat de #4esoinslagarrotxa comparteix les experiències d'exalumnes de Cicles Formatius que ens expliquen en primera persona quin...

Més informació

ERASMUS A ISLÀNDIA

Tornem emocionats de l'estada Erasmus que hem fet amb l'alumnat de #3esoinslagarrotxa al poble d'Eyrarbakki a Islàndia....

Professions que no coneixíem

🎥 Saps quina és la feina d'un Location Scout ??? Hem tingut la sort de...

Fira ROBOLOT

Participem a la fira Robolot 2024, on, més de 500 estudiants vinguts de 35 centres...

Estrenem a la SALA BECKET

Es va apropant el dia del TORNEIG de DRAMATÚRGIA i nosaltres ja hem pogut veure...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram