NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Producció agropecuària

Els estudis de producció agropecuària permeten obtenir la capacitació professional per produir productes agropecuaris i/o participar en els processos productius atenent a criteris de qualitat, sostenibilitat i rendibilitat, i respectant totes les normes de benestar animal, riscos laborals, protecció ambiental i seguretat alimentària.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari: Matins

OBJECTIUS

Organitzar i gestionar els mitjans de producció agropecuària, analitzar les condicions del medi, controlar-ne l’ús (adobs, llavors, maquinària, pinso…), seleccionar les espècies, varietats o races més adaptables al medi i establir les mesures correctives.
Gestionar i organitzar explotacions familiars agropecuàries i empreses agrícoles i ramaderes des de la seva projecció, organització, manteniment i desenvolupament, participant d’una manera activa en el control i selecció dels adobs, llavors, races més apropiades i maquinària més adaptable a les condicions de l’explotació.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

FONAMENTS AGRONÒMICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Climatologia
UF2 Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes
UF3 Topografia
UF4 Botànica

DESCRIPCIÓ:

És dels mòduls fonamentals en el qual s’estudia la relació entre el clima i la jardineria o l’agricultura, les característiques físico-químiques del sòl, tipus i relació amb l’aigua, necessitats de reg per part de les plantes, nutrients minerals i classes d’adobs. També s’aprèn a realitzar croquis de les parcel·les i finques, tot treballant les escales. Finalment, s’estudia la planta des del punt de vista dels seus òrgans externs; diferenciació i utilitats, així com la fisiologia vegetal (nutrició, reproducció i relació) i l’organització del regne vegetal amb les principals famílies. A totes les unitats formatives hi ha una part pràctica, que pot ser d’interpretació de dades meteorològiques, de realització d’analítiques o manipulació del sòl, de realització de croquis o de reconeixement i estudi de plantes i els seus òrgans.

FONAMENTS ZOOTÈCNICS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Etnologia, anatomia i fisiologia.
UF2 Alimentació del bestiar
UF3 Reproducció animal
UF4 Sanitat animal
UF5 Allotjaments ramaders
UF6 Producció ramadera
UF7 Benestar animal

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul pretén assentar les bases de la producció animal, conèixer les races, el maneig i el tipus de producció que es pot trobar. Tanmateix es relaciona amb el tipus d’ estabulacions i allotjaments dels quals dependrà el benestar i el maneig d’aquests animals.
També s’estudien els diferents sistemes de gestió de la reproducció i la millora genètica dels animals, així com les condicions sanitàries en què ha de tenir lloc la seva explotació.
Una part està dedicada al coneixement i disseny del tipus d’estabulacions més adequades per cada tipus de bestiar.

TALLER I EQUIPS DE TRACCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 El taller
UF2 Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien les parts del motor i la mecànica de la maquinària emprada en el món de l’agricultura amb la finalitat de fer-ne un bon ús i manteniment de forma segura per a nosaltres i per a la gent de l’entorn. També s’adquireixen unes nocions bàsiques de soldadura i treball amb diferents màquines de taller.

INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Infraestructures agrícoles.
UF2 Manteniment d’instal·lacions agrícoles
UF3 Instal·lacions de reg
UF4 Sistemes de protecció i producció forçada

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de conèixer diferents instal·lacions agrícoles i de jardineria com són els hivernacles, els sistemes de reg, instal·lacions elèctriques senzilles, i una base d'instal·lacions solars, tant en la part teòrica com la pràctica, que inclou fer visites d'algunes instal·lacions i saber representar gràficament plànols d'instal·lacions senzilles amb un programa informàtic de dibuix.

Hivernacles: Es donen a conèixer els diferents tipus d'hivernacles, el seu funcionament, el control automatitzat, materials utilitzats i plànols; es completa la informació amb una visita a uns hivernacles on es pot veure tot allò que s'ha explicat a classe.
Instal·lacions elèctriques: un cop donades les pautes de l'electricitat bàsica, la resta és totalment pràctic, de manera que l’alumnat munta diferents circuits elèctrics senzills que pot trobar en una instal·lació senzilla agrícola o de jardineria.
Instal·lacions d'energia solar: es dona a conèixer la part teòrica de les instal·lacions solars més corrents i es complementa amb una sessió pràctica al taller d'Energia solar fotovoltaica de l'escola i una visita.
Instal·lacions de reg: es donen a conèixer les bases teòriques de les instal·lacions de reg complementant amb la pràctica de càlculs i instal·lacions senzilles.

PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Vegetació espontània i agents abiòtics.
UF2 Plagues
UF3 Malalties
UF4 Estat sanitari de les plantes.
UF5 Mètodes de protecció

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprenen les plagues, malalties, patògens…, que poden afectar les plantes i com es pot preveure o detectar la seva presència en el nostre cultiu.
S’aprèn a avaluar l’estat sanitari de les plantes i decidir si cal dur a terme alguna actuació per tal de millorar el seu estat.

CONTROL FITOSANITARI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Productes químics fitosanitaris
UF2 Preparació i aplicació de productes químics fitosanitaris
UF3 Manipulació i emmagatzematge de productes químics fitosanitaris

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprèn a calcular com s’han de preparar i aplicar els productes que es fan servir per matar herbes, lluitar contra els fongs i les plagues dels cultius que afecten a l’agricultura.
Una vegada aprovat el Cicle Formatiu, i havent cursat aquest mòdul, el Departament d’Agricultura dona el Carnet Qualificat per a l’Aplicació de Productes Fitosanitaris, cosa que vol dir que es pot anar a fer tractaments per a la gent i/o treballar en una empresa on venguin productes fitosanitaris.

IMPLANTACIÓ DE CULTIUS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 L’explotació agrícola
UF2 Implantació de cultius en agricultura convencional
UF3 Implantació de cultius fora sòl

DESCRIPCIÓ:

S’aprenen, de forma pràctica i teòrica, les diferents tècniques de sembra, implantació dels cultius més típics de la nostra zona i el maneig de les nostres terres de conreu, aplicant diferents tècniques de rotació de conreus, estratègies d’abonament…, per tal de ser sostenibles i, alhora, rendibles.
A la UF3 s’aprèn com cultivar de forma més intensiva sense sòl i d’una manera forçada, com poden ser els cultius hidropònics i en hivernacle.

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Producció agrícola extensiva
UF2 Producció fructícola
UF3 Producció hortícola
UF4 Producció de planta ornamental

DESCRIPCIÓ:

S’aprèn el maneig i característiques dels diferents cultivars, des dels cultius extensius, com poden ser els cereals, farratges i proteaginoses, passant pels cultius fructícoles i hortalisses, fins al cultiu de plantes ornamentals.
Caldrà aprendre les diferents varietats de cada cultiu, les seves necessitats i demandes, els possibles problemes, com solucionar-los i quina producció podem obtenir.

PRODUCCIÓ DE LLET, OUS I ANIMALS PER A VIDA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Pastures i Pasturatge
UF2 Producció d´animals per a vida
UF3 Producció de llet
UF4 Producció d´ous i pollets

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es tracta d'aprendre com es manegen els diferents sistemes de pastures en funció dels animals que tenim.
Com seleccionem els animals que ens quedem a l’explotació. Com es munyen les vaques, cabres, ovelles (diferents tipus de rutines i sales de munyir), i com produir una llet de qualitat.
Es veuen i s’estudien els diferents sistemes productius d'ous: ecològics, camperes, de terra i de gàbia; tant d’ous per al consum com d’ous per a futures gallines ponedores.

PRODUCCIÓ DE CARN I ALTRES PRODUCCIONS RAMADERES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Porcí
UF2 Boví
UF3 Oví i cabrum
UF4 Aviram
UF5 Producció apícola

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudia com es crien i s’engreixen els animals que produeixen la carn que consumim. Les principals espècies estudiades són: el porcí, el boví, les aus, les ovelles i les cabres.
També s’aprèn com es produeix la mel que es consumeix.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin o, simplement, ser capaç de consultar catàlegs o fer compres per internet. Cada vegada els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol tipus de feina.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Sintesi

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un treball final del cicle de dos anys, on l'alumne/a proposa un tema per dur a terme un projecte que tant pot ser existent com de nova creació, a poder ser, millor un tema on l'alumne/a se senti còmode o conegui mínimament. Comença plantejant uns objectius, ja siguin de modificació, remodelació o implantació d'un nou projecte, en el qual desenvoluparà la seva idea utilitzant informació i recursos que trobarà al llarg dels dos anys del cicle. A final de segon, haurà de presentar el treball amb format paper i digital, fent una defensa del mateix. És una oportunitat perquè l'alumne/a comenci a pensar en el seu futur i comenci a desplegar els coneixements adquirits durant els dos anys de formació.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Aquest és un mòdul que no es fa a l'institut, són les pràctiques que es fan a les diferents empreses. En funció del que més interessi a l'alumne/a, les pràctiques es fan en un tipus d’empresa o altra, posant-nos sempre d'acord alumne/a, empresa, tutor i família.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Treballador/a qualificat/ada per compte d’altri en cultius i ramaderia.
 • Treballador/a qualificat/ada per compte propi en cultius i ramaderia.
 • Agricultor/a, horticultor/a, fructicultor/a, floricultor/a, criador/a de bestiar, avicultor/a, apicultor/a, productor/a de llet, productor/a d’ous, operador/a de maquinària agrícola i ramadera.

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

CONCERT DE NADAL

Malgrat la pandèmia, el passat desembre vam poder tornar a celebrar el nostre concert de...

Més informació
DONACIÓ DE SANG A L'INSTITUT

El proper dimecres 19 de gener es farà una jornada de donació de sang a...

Més informació
Primer premi per al CFGM d'EPA

El nostre projecte "El fajol i les farinetes de fajol" ha estat premiat en el...

Més informació
Taller de primers auxilis.

Els alumnes de 1r d'Agrària i 1r de Jardineria, han realitzat un taller de primers...

Més informació

CONCERT DE NADAL

Malgrat la pandèmia, el passat desembre vam poder tornar a celebrar el nostre concert de...

DONACIÓ DE SANG A L'INSTITUT

El proper dimecres 19 de gener es farà una jornada de donació de sang a...

Primer premi per al CFGM d'EPA

El nostre projecte "El fajol i les farinetes de fajol" ha estat premiat en el...

SEPIE guardona a organitzacions educatives i participants en l'Erasmus+.

El Sepie (agència nacional Erasmus) celebra les jonades de difusió Erasmus els dies 13 i...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram