NOTÍCIES
CONTACTE

Projecte Bikeins

El projecte BIKEINS neix amb la intenció de millorar les capacitats manipulatives dels nostres alumnes, principalment amb la competència del manteniment mecànic. Podríem diferenciar tres grans eixos de treball: el primer el d’ensenyar els alumnes a utilitzar un seguit d’eines, materials o procediments per tal de millorar les seves capacitats manipulatives donant com a resultat el de ser autònoms en les reparacions de les seves pròpies bicicletes; un segon, en el que agafa especial importància el reciclatge, totes les bicicletes que es restauren estan extretes del magatzem de bicicletes abandonades de la policia local i que estan a punt de ser lliurades a la deixalleria per a la seva destrucció; i per últim, però no menys important, el d’afavorir dins la comunitat educativa el foment de l’ús de la bicicleta posant a disposició del professorat i treballadors de l’institut unes bicicletes restaurades i reparades per tal d’utilitzar-les quan es necessitin.

OBJECTIUS:

  • Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport no contaminant i saludable.
  • Reciclar Bicicletes de la deixalleria.
  • Aprenentatge de tècniques mecàniques bàsiques (alumnes participants).
  • Autonomia en la reparació i ajustament de la bicicleta (alumnes participants).

FASES D’EXECUCIÓ:

  1. Desmuntatge de les bicicletes.
  2. Pintar bicicletes.
  3. Neteja i reparació d’elements desmuntats.
  4. Muntatge i ajustament de les bicicletes.

QUI EXECUTA EL PROJECTE:
Els alumnes de PTT d’auxiliar en fabricació mecànica.

INICI DEL PROJECTE:
Setembre 2018

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram