CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Manteniment electromecànic

Els estudis de manteniment electromecànic permeten obtenir la capacitació professional per muntar i mantenir maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb la normativa vigent. Realitzar el manteniment elèctric i mecànic d’instal·lacions i màquines industrials.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari : 1r matins, 2n tardes

OBJECTIUS

Muntar i mantenir maquinària i equip electromecànic.
Muntar i mantenir els sistemes elèctrics i electrònics de maquinària i equipament industrial.
Conduir i mantenir l’equip industrial de línies de producció automatitzades.
Dur a terme l’administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Interpretació gràfica
UF2 Materials
UF3 Metrologia
UF4 Mecanitzat manual
UF5 Mecanitzat amb maquina-eina
UF6 Interpretació gràfica elèctrica (UF de centre)

DESCRIPCIÓ:

L’alumnat rebrà els coneixements teòrics i pràctics sobre utillatges i eines, dibuix i interpretació de plànols de fabricació, màquines i normativa aplicable. Identificació de materials, tractaments, propietats i selecció. Preparació de màquines i equips, mecanitzat manual i amb màquina eina, mesures i verificacions dimensionals, amb uns procediments ordenats i metòdics, aplicant els conceptes sobre prevenció de riscos en les operacions mecàniques.
A la UF6 l’alumnat aprendrà a dissenyar circuits elèctrics utilitzant el software EPLAN.

TÈCNIQUES D'UNIÓ I MUNTATGE

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Procediments de muntatge i unió
UF2 Conformació i unions no soldades
UF3 Soldadura

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul l’alumnat aprendrà els processos i procediments de conformació i muntatge d’unions desmuntables, elements, materials, eines i màquines per a la seva realització al taller; així com els procediments per fer les unions soldades, tècniques de soldadura, preparació de superfícies, equips, ajust de paràmetres i materials d’aportació; utilitzant els equips de protecció individual i aplicant els sistemes de seguretat per a màquines de soldar.

ELECTRICITAT I AUTOMATISMES ELÈCTRICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Mesures en els circuits de C.C
UF2 Mesures en els circuits de C.A
UF3 Instal·lacions electrotècniques
UF4 Quadres elèctrics

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien els circuits elèctrics en corrent continu i muntatge, i programació d’un robot seguidor de línies. Es fa l’estudi i mesura de circuits en corrent altern monofàsic i trifàsic. Es realitza el muntatge d’instal·lacions domèstiques i el d’automatismes industrials cablats.

AUTOMATISMES PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Automatismes pneumàtics
UF2 Automatismes hidràulics
UF3 Programació d’automatismes pneumàtics i hidràulics.

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de sistemes amb funcionament automàtic mitjançant circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics. Aquestes tècniques s’anomenen “Tècniques de fluids”.
S’utilitzen autòmats programables (PLC’s) per automatitzar mitjançant llenguatge d’escala aquests automatismes.

MUNTATGE I MANTENIMENT MECÀNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Elements de maquines
UF2 Muntatge i posada en marxa de màquines
UF3 Manteniment mecànic

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien els elements que composen les màquines, els moviments lineals i circulars i la seva transmissió, mecanismes, reductors, embragatges i caixes de canvi, corretges, politges i cadenes. Es fa el muntatge i posada en marxa de màquines, es realitzen operacions de reparació i modificació, diagnòstic d’avaries, elements de màquina, i els diferents procediments i programes pel seu manteniment, documentació i recanvis.

MUNTATGE I MANTENIMENT ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Màquines elèctriques
UF2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
UF3 Sistemes automàtics per màquines elèctriques

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de màquines elèctriques.
Inicialment, s’estudia la construcció de cada grup de màquines (transformadors, generadors i motors de corrent continu i corrent altern).
Un cop conegudes les màquines es realitzen estudis dels paràmetres bàsics de funcionament a partir del control d’aquestes mitjançant quadres elèctrics.
Els quadres elèctrics es realitzaran seguint els estàndards de qualitat, utilitzant eines de disseny amb ordinador i, posteriorment, es porten a la pràctica al taller.

MUNTATGE I MANTENIMENT DE LÍNIES AUTOMATITZADES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Organització del manteniment industrial
UF2 Processos auxiliars de producció
UF3 Sistemes mecatrònics
UF4 Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics

DESCRIPCIÓ:

S’estudien els processos de manteniment a la indústria. Conceptes bàsics i tipologies de manteniment. Es coneixen els elements associats a un procés: sensors, actuadors, robots, cadenes de muntatge, autòmats… S'aprèn a automatitzar utilitzant el PLC i programant amb mètode GRAFCET i posterior traducció a llenguatge d’escala. Finalment, es desmunta i es torna a muntar la maqueta que, posteriorment, s’utilitzarà en el crèdit de síntesi.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès Tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin; així com també entendre els manuals tècnics. Cada vegada, els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol tipus de feina.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Crèdit de Síntesi

DESCRIPCIÓ:

L’alumnat realitza un projecte de muntatge i programació d’una maqueta que simula un procés industrial. La maqueta està comandada per un autòmat programable. També s’elabora la documentació pertinent.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Aquest és un mòdul que no es fa a l’institut, són les pràctiques que es fan a les diferents empreses relacionades amb el sector.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

Les activitats de manteniment es desenvolupen en tots els sectors industrials; en alguns subsectors on aquestes funcions tenen una importància rellevant són:

 • Metal·lúrgica i fabricació de productes metàl·lics
 • Indústria de la construcció de maquinària, equipament mecànic i automatització
 • Indústria sector plàstic, alimentària i tèxtil

Els tècnics que surtin d’aquest cicle formatiu podran treballar als equips de manteniment, o bé com a caps de línia en empreses de les activitats esmentades, o bé com a tècnics en empreses de serveis de manteniment industrial.

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

PREMIS IMPULS FP

Contents de rebre 2premis @impulsfp : en la categoria innovació de Cicles de Grau MItjà...

Més informació
SALUT I LECTURA

Per Sant Jordi, a la biblioteca del nostre institut, vam regalar llibres !!!

Més informació
TRIA EDUCATIVA

Nou web temàtic triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir informació de qualitat i actualitzada...

Més informació
EXPOJOVE 2021

Del 20 al 30 d'abril podeu visitar la Fira virtual Expojove on trobareu informació per...

Més informació

Escoltem un dels millors violinistes del món

L'alumnat de #1esoinslagarrotxa ha gaudit d’un assaig en directe de la OBC, l’Orquestra Simfònica de...

JORNADES D'ESPORT CULTURA I LLEURE

En format reduït, i adaptant-nos a les mesures antiCOVID aquesta setmana hem gaudit de les...

Aina Chan Mas guanya el premi del concurs de recitació de la UDG

Amb la lectura d’un fragment d’”Els pijos”, de #MarcGiró, l’alumna Aina Chan Mas de 1r...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram