NOTÍCIES
CONTACTE

PROJECTE GEP

GEP o Grup d’Experimentació Plurilingüe té com a finalitat millorar la competència en llengües estrangeres (anglès) de l’alumnat afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, capacitant-lo així per interactuar amb el món i de manera crítica. Les accions del programa GEP es basen a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa. En el nostre centre, es fa a través de matèries no lingüístiques com música, dibuix, tecnologia, experimentals, ètica, matemàtiques i socials a ESO i TdS, pràctiques de laboratori, viatges de final de curs a CICLES. Es va iniciar dins el programa oficial bianual del Departament d’Educació el curs 2015/16 i a partir del curs 2017/18 s’ha continuat desenvolupament internament.

OBJECTIUS:

- Alumnat:

  • Millorar la competència comunicativa en anglès.
  • Desenvolupar competències bàsiques de pensament i actitudinals per aquest sXXI.
  • Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom.
  • Fomentar el treball cooperatiu i per projectes.

- Professorat:

  • Incorporar a les seves classes estratègies AICLE.
  • Reforçar el treball cooperatiu.
  • Augmentar la competència en llengua estrangera.
  • Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió.

Més informació

  • Per més informació cliqueu AQUÍ

Material didàctic generat

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram