NOTÍCIES
CONTACTE

MOBILITAT

Erasmus+ Institut la Garrotxa. D’Olot a conèixer un trosset de món.

Des de l’any 1992 l’Ins la Garrotxa ha participat a diferents programes que han permès a alumnes i professors fer una estada a l’estranger.
El centre aposta per la mobilitat amb l’objectiu de millorar les competències lingüístiques de l’alumnat i professorat i enfortir les competències professionals alhora que es milloren competències transversals com el creixement personal, la confiança en un mateix, i la capacitat d’adaptació a un entorn diferent.

MUR DE FOTOS ESTADES ERASMUS ALUMNES INS LA GARROTXA

Made with Padlet

VÍDEOS ESTADES ERASMUS ALUMNES INS LA GARROTXA
ENLLAÇ COM DEMANAR PERMÍS VIATGE A L'ESTRANGER PERA MENORS

LES NOSTRES RECOMANACIONS / Our recommendations

Enllaços d'interès / Interested linksACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram