NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Mecanització

Els estudis de mecanització permeten obtenir la capacitació professional per executar els processos de mecanització per arrencament de ferritja, conformació i procediments especials, preparar, programar, operar les màquines eina i verificar el producte obtingut, complint sempre amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents:

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat,
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

MÒDULS

PROCESSOS DE MECANITZACIÓ

DESCRIPCIÓ:

Es donen els coneixements teòrics necessaris per treballar en un taller o en un entorn de fabricació mecànica. Aquests poden anar des de l’estudi dels diferents tipus d’eines i màquines fins als processos utilitzats a la indústria per fabricar peces i conjunts mecànics.

MECANITZACIÓ PER CONTROL NUMÈRIC

DESCRIPCIÓ:

Els Controls Numèrics (CNCs) són màquines de mecanitzar (torns, fresadores, etc.) automatitzades de manera que, amb teclat i pantalla, es programen segons la peça que es vol fabricar. Estan molt implantades a la indústria i hi ha una gran demanda de tècnics que sàpiguen treballar-hi.
En aquest mòdul s’aprendrà a programar aquestes màquines en llenguatge ISO (Fagor), en Heidenhain i a partir de programes CAM. També s’aprendrà a preparar i operar les màquines realitzant pràctiques.

FABRICACIÓ PER ABRASIÓ, ELECTROEROSIÓ, TALL I CONFORMACIÓ I PROCESSOS ESPECIALS

DESCRIPCIÓ:

Mitjançant diferents pràctiques de taller, s’aprenen processos de fabricació que no són estrictament d’arrencament de ferritja com el tall amb LASER, el plasma, el treball sobre xapa metàl·lica amb processos de tall, doblegat i embotició; i operacions d’acabat com el rectificat o l’ electroerosió. Finalment, la part en què s´insisteix més és la soldadura.

Al taller es treballa amb rectificadora plana, electroerosió de penetració, cisalla, plegadora, corbadora, premsa, tall amb plasma, oxitall, soldadura amb elèctrode revestit, per fil i TIG.

FABRICACIÓ PER ARRENCAMENT DE FERRITJA

DESCRIPCIÓ:

Aquest és el mòdul més llarg del cicle (10 hores a la setmana) i es realitza íntegrament al taller de mecanitzat.
Cada alumne ha de realitzar un conjunt d’exercicis (peces) utilitzant el torn, la fresadora, el taladre i altres màquines o eines. En fer aquestes peces i amb l’ajuda i les explicacions del mestre de taller, s’aprendrà a utilitzar aquestes màquines i realitzar les diferents operacions de mecanitzat, des de les més bàsiques a les més complicades.
Al taller es disposa de 7 torns paral·lels, 7 fresadores universals i 4 taladres.

SISTEMES AUTOMATITZATS

DESCRIPCIÓ:

Es donen uns coneixements bàsics en electricitat, motors, quadres elèctrics, pneumàtica, hidràulica i programació de PLCs (autòmats programables). Mantenint les mínimes classes teòriques necessàries, es dona preferència a la realització de pràctiques de totes aquestes tècniques.

INTERPRETACIÓ I REPRESENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ:

Per fabricar peces en un taller mecànic sempre es parteix d’un plànol, per això és important saber-los interpretar, “veure la peça” i saber el que demana el projectista.
Mitjançant el dibuix i el disseny amb programes CAD es treballa la visió espacial necessària per entendre un plànol de taller, així com la normativa i els símbols que s’utilitzen en aquests plànols. A més, s’aprèn a utilitzar, a nivell bàsic, els programes de CAD (AutoCAD i SolidWorks) dissenyant i dibuixant peces i projectes mecànics senzills.

METROLOGIA I ASSAIGS

DESCRIPCIÓ:

La metrologia inclou les tècniques per mesurar les dimensions d’una peça. Els components mecànics que es fabriquen a taller acostumen a ser peces molt precises i mesurar-les bé és important.
S’estudia tot el referent a toleràncies i com utilitzar els diferents instruments de mesura (peus de rei, micròmetres, comparadors, goniòmetres, patrons, màquines de mesurar, etc.). De forma més general, també es veuen altres conceptes com el control de les propietats i els defectes dels materials i els sistemes de gestió de qualitat com l’ISO 9000.

IPO I: ITINERARI PERSONAL PER A L'OCUPABILITAT I

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

IPO II: ITINERARI PERSONAL PER A L'OCUPABILITAT II

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS PROFESSIONAL

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilitzar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin; així com també aprendre vocabulari especialitzat del sector del metall mitjançant revistes, catàlegs i manuals. Cada vegada, els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol tipus de feina.

PROJECTE INTERMODULAR DE MECANITZACIÓ

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul l’alumnat realitza de forma integral un projecte en el qual apliquen tots els diferents coneixements adquirits en el cicle. Aquest projecte pot ser el disseny i la construcció d’una màquina, un vehicle, un article de consum, etc.

DIGITALITZACIÓ APLICADA ALS SECTORS PRODUCTIUS

SOSTENIBILITAT APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIU

FM20_1 MÒDUL OPTATIU 1: INICIACIÓ A LA MECANITZACIÓ DEL CONTROL NUMÈRIC

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari 1r curs: matins
Horari 2n curs: tardes

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

 • Preparador de màquines.
 • En general: conductor de màquines-eines per arrencament de ferritja. (Torner, fresador, mandrinador, rectificador, etc.)
 • Modelista, matricer modelista.
 • Programador de màquina-eina CNC.
 • Construcció de prototips.
 • Llocs de treball relacionats amb el departament de control de qualitat.

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

Determinar el procés de mecanització d’una peça i elaborar el projecte corresponent.
Preparar i programar màquines de Control Numèric (CNC).
Mecanitzar els productes per arrencament de ferritja.
Mecanitzar els productes per abrasió, conformació (conformar un metall) i tècniques especials.
Realitzar l’administració, gestió i comercialització d’una petita empresa.

ACTUALITAT

LA XINXETA DEL JUNY

Ja teniu aquí la xinxeta , la revista del nostre institut. Aquest número està dedicat...

Més informació
Visites del Cicle de MECÀNICA

Gràcies a l'empresa Inteplast els alumnes de 2n de mecanització hem pogut fer una pràctica...

Més informació
LA XINXETA se'n va de FESTA

Ja és aquí el número 45 de la revista del nostre centre, "La xinxeta". Aquesta...

Més informació
ES JUBILEN !!!

Aquest trimestre hem acomiadat dos dels nostres companys que comencen la seva jubilació : la...

Més informació

LA XINXETA DEL JUNY

Ja teniu aquí la xinxeta , la revista del nostre institut. Aquest número està dedicat...

"ASSASSINAT o SABOTATGE ?"

Nous reconeixements pel Treball de l'Aniol Sucarrats i Costa 🚂🚂🚂 "Accident o Sabotatge ? El...

TOTS A FITXAR !!!!

Alumnat de #4esoinslagarrotxa de la matèria de Tecnologia dissenyen un dispositiu per tal que el professorat puguI...

OLIMPÍADA JUNIOR de GEOGRAFIA

Alumnat de #3esoinslagarrotxa de Socials paraticipen a la II Olimpíada Junior de Geografia organitza de per la @univgirona...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram