CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Cures auxiliars d’infermeria

Aquests estudis formen un tècnic, membre d’un equip d’infermeria, que proporciona cures al pacient, en els centres sanitaris i d’atenció primària, sota la dependència d’un infermer/ infermera.

També podrà formar part d’un equip de salut, en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota supervisió corresponent.


Organització

Durada: 1.400 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari: Matins o tardes

OBJECTIUS

Preparar el material d’infermeria.

Aplicar cures auxiliars d’infermeria.

Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient i del material sanitari.

Col·laborar en la prestació de cures psíquiques i d’educació sanitària.

Realizar tasques d’instrumentació bucodental.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

En aquest crèdit l’estudiant es familiaritza amb l’organització de la Sanitat, els diferents tipus d’institucions sanitàries, les relacions entre elles, els Serveis, les funcions i les competències que ofereixen. Es tracta la informació i la documentació sanitària amb el suport de mitjans informàtics.

L’ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA

Aquest crèdit inclou temes com l’estudi de la malaltia en general (des del seu diagnòstic fins als diversos tipus de tractaments), alguns grups de malalties concrets i també inclou nocions bàsiques de farmacologia, aprenent i practicant diferents vies d’administració de medicaments.

BENESTAR DEL PACIENT: HIGIENE I MOVIMENT

Bàsicament comprèn dos grans blocs:

- L’estudi de l’aparell locomotor (ossos, músculs, articulacions), malalties relacionades i tècniques de mobilització de pacients i mecànica corporal.

- I l’estudi de la pell, la cura de diferents tipus de ferides, la prevenció i tractament de les úlceres per pressió i la higiene dels pacients ingressats en un centre sanitari.

CURES BÀSIQUES D'INFERMERIA APLICADES A LES NECESSITATS DEL'ÉSSER HUMÀ

S’estudien diferents aparells o sistemes del cos humà, la seva anatomia, les seves funcions i com emmalalteixen aquests sistemes. En cada aparell també es practicaran les diferents tècniques d'’nfermeria que el/la TCAI pot realitzar o col·laborar amb l’equip d’infermeria.

PRIMERS AUXILIS

Aprendrem a valorar l'estat de les víctimes en diferents circumstàncies i a realitzar, una reanimació cardiopulmonar amb un maniquí. També coneixerem com s'actua en cas d'obstrucció de la via respiratòria (ennuegament) i en cas d'hemorràgia.
Sabrem quins símptomes tenen les persones que estan patint un ICTUS, una síndrome coronària i un xoc, per tal de resoldre la situació.
Finalment aprendrem les actuacions que hem de realitzar en casos menys greus com: contusions, fractures, traumatismes per calor i fred així com intoxicacions, desmais, picades i mossegades.
A les classes posarem a la pràctica moltes d'aquestes situacions.

HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI I NETEJA DEL MATERIAL HOSPITALARI

Coneixerem les característiques bàsiques dels principals bacteris, virus, fongs i altres microorganismes o paràsits que infecten l'home i els relacionarem amb les principals malalties infeccioses, tenint en compte sobretot les que provoquen infeccions en el medi hospitalari.
Aprendrem quines són les causes que afavoreixen aquestes infeccions i quines mesures de prevenció cal aplicar.
Practicarem les diferents tècniques d'higiene: el rentat de mans, posar-nos els guants i la mascareta.
Realitzarem les diferents tècniques de neteja, desinfecció i esterilització del material sanitari.
Farem simulacions de la recollida de mostres d'orina i posterior anàlisi.
Finalment, portarem a la pràctica les diferents tècniques per a fer els llits hospitalaris en funció de l'estat del pacient i coneixerem el funcionament i condicionament de tot el que envolta els i les pacients en la seva estada als centres sanitaris.

RECOLZAMENT PSICOLÒGIC AL PACIENT

En aquest crèdit estudiaràs tècniques per tal de detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales dels diferents pacients, relacionaràs els factors que li provoquen ansietat i aplicaràs tècniques de recolzament psicològic per millorar la comunicació amb el pacient/client.

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

En aquest crèdit s’estudia el procés salut-malaltia des d’un punt de vista biològic, psicològic i social i es relaciona amb l’estil de vida de la població. S’estudien mètodes i mitjans d’educació o informació sanitària (fulls, manuals, campanyes, adreces d’associacions, …) que cal oferir als pacients/clients o familiars/acompanyants per a fomentar els hàbits d’autocura, de relacions socials, de lleure i de recolzament.

TÈCNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGICA / ESTOMATOLÒGICA

Es prepara a l’alumne/a per treballar col·laborant amb un dentista en una clínica o consulta dental.

S’estudien les dents i les estructures properes (cap, boca…), les seves malalties i com prevenir-les, l’instrumental i material i algunes tècniques utilitzades en els tractaments dentals així com la relació amb el pacient/client.

RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL

Ens donarà una visió global del funcionament d’una empresa, des del punt de vista de les persones que formen part d’aquesta organització, les seves funcions, motivacions.
També ens proporciona eines per resoldre conflictes i ens mostra diferents maneres de treball en equip.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.

També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

L’alumne/a realitzarà un mínim de 410 hores de pràctiques externes en dos centres sanitaris diferents: la meitat en una unitat d’hospitalització (traumatologia, cirurgia, medicina interna...) i l’altra meitat es pot escollir entre consultes externes, centres d’atenció primària, clíniques dentals, centres sociosanitaris i/o geriàtrics.

Aquestes pràctiques es realitzaran el segon curs, de dimarts a divendres i amb una durada de 4 a 7 hores /dia depenent del centre sanitari on es realitzin les pràctiques.

CRÈDIT DE SÍNTESI

L’objectiu del crèdit de síntesi és posar l’alumnat de TCAI en un cas clínic o una situació en la que hagin d’utilitzar un ampli conjunt de coneixements adquirits en els diferents crèdits de TCAI i que el preparin per adaptar-se a situacions similars que se’ls puguin presentar en la vida professional o acadèmica posterior, en les que hauran d’aplicar diferents procediments, integrar coneixements d’un camp o l’altre o mostrar determinades actituds o aptituds.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Hospitals
 • CAP (Centre d’Atenció Primària)
 • Consultes mèdiques
 • Clíniques dentals
 • Centres geriàtrics
 • Centres de salut mental
 • Centres de balneoteràpia

Acadèmiques

 • Realitzar un altre Cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Superant la prova d’accés o curs d’accés (CAS) cursar un Cicle de Grau Superior de la família de Sanitat o d’una família afí.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

TORNEM-HI

Després de la nevada d'aquest cap de setmana s'ha treballat per tenir el centre preparat...

Més informació
FI DE TRIMESTRE

Malgrat la pandèmia, des de l'institut no hem volgut deixar de celebrar  la Festa de...

Més informació
PLA d'ORGANITZACIÓ MODEL HÍBRID

Els estudis de postobligatori, Batxillerat i Cicles Formatius, seguiran des del dia 9 de novembre...

Més informació
Bona valoració del Pla Pilot de F ormació de FP

El nostre centre  és un dels set instituts de secundària de Catalunya que el curs...

Més informació

TORNEM-HI

Després de la nevada d'aquest cap de setmana s'ha treballat per tenir el centre preparat...

FI DE TRIMESTRE

Malgrat la pandèmia, des de l'institut no hem volgut deixar de celebrar  la Festa de...

PREMI ESCOLES VERDES 2020

Durant la XVII Trobada d’escoles verdes es van fer públic els centres guardonats pel Premi...

SORTIM DE LES AULES PER ANAR AL TEATRE

L'alumnat de Primer d'Eso ha assistit a la representació de diferents obres de teatre de...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram