Cicles Formatius grau superior

Patronatge i moda

Dirigir i elaborar patrons i escalats ajustats al disseny, organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció en l’empresa de confecció


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari: Tardes

OBJECTIUS

Participar en el disseny del producte.

Definir i elaborar el patró base.

Transformació i escalats de patrons.

Aconseguir la viabilitat i competitivitat del producte en el marc de les tendències, disseny i moda que incideixen en el sistema productiu de l’empresa.

Utilitzar correctament les fitxes de disseny, taules de mesures, catàlegs, informes tècnics de matèries primeres i accessoris.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

MATERIALS EN TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Materials tèxtils
UF2 Pells i cuirs

DESCRIPCIÓ:

Identificació i anàlisi dels diferents materials tèxtils: fibres. fils, teixits, fornitures, teixits tècnics,teixits intel·ligents, pells i cuirs.
Estudi dels processos tèxtils: filatura, teixiduria I ennobliment.
Estudi dels processos de curtició.

PROCESSOS EN CONFECCIÓ INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Màquines i eines de confecció industrial
UF2 Sistemes de fabricació en confecció industrial

DESCRIPCIÓ:

S’estudien els conceptes i lèxic bàsic de les màquines i eines de confecció, així com el seu funcionament, paràmetres de treball i manteniment.
També estudiem els diferents processos de treball i sistemes de treball a la indústria de la confecció
Determinació del temps i la producció per equilibrar les línies de treball i la implantació de maquinària a la indústria de la confecció.

GESTIÓ DE LA QUALITAT, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PROTECCIÓ AMBIENTAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Gestió de la qualitat
UF2 Gestió de la prevenció de riscos laborals
UF3 Gestió de la protecció ambiental

DESCRIPCIÓ:

Anàlisi i implantació dels sistemes de qualitat.
Elaboració de processos i controls de qualitat a la indústria de confecció.
Definir actuacions per la implantació i el manteniment dels sistemes de prevenció de riscos laborals.
Elaboració de la documentació generada en la prevenció de riscos laborals.
Definir actuacions per la implantació i el manteniment dels sistemes de gestió ambiental.
Elaboració de la documentació generada en la gestió de residus industrials.

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN CONFECCIÓ INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Aprovisionament i gestió del magatzem
UF2 programació i control de la producció
UF3 Costos industrials

DESCRIPCIÓ:

Determinació de l´aprovisionament de matèries primeres , emmagatzematge de components i expedició de productes a la indústria de la confecció
Planificar, programar, llançar i controlar la producció a la indústria de la confecció
Calcular el preu de venda d’ una peça de vestir.

ANÀLISI DE DISSENYS EN TÈXTIL I PELL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Caracterització del disseny
UF2 Disseny d’articles

DESCRIPCIÓ:

Elaboració i creació d’una col·lecció, valorant les característiques funcionals, estètiques i tècniques.
Estudi del maniquí aplicant tècniques artístiques. Estudi de formes planes, croquis i esquemes. Elaboració amb tècnica manual i informàtica.
Estudi del color i de les textures: criteris de selecció de teixits, pells i materials.

ELABORACIÓ DE PROTOTIPS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Preparació de prototips
UF2 Confecció i validació de prototips

DESCRIPCIÓ:

Preparació i confecció de diferents prototips amb tècniques i operacions especificades , identificació de defectes
Elaboració de taules de control de les mesures del prototips.

PATRONATGE INDUSTRIAL EN TÈXTIL I PELL

UNITATS FORMATIVES :

UF 1 Patrons base i fitxes tècniques
UF 2 Procés d’elaboració de patrons
UF 3 Transformació de patrons.
UF 4 Creació de models.

DESCRIPCIÓ:

Elaboració de patrons , patronatge industrial.
Procés d’obtenció d’un patró base, patrons principals i patrons secundaris. Aplicacions informàtiques.
Transformació de patrons, tècniques de manipulació de patrons.
Elaboració de models i col·leccions.

INDUSTRIALITZACIÓ I ESCALAT DE PATRONS

UNITATS FORMATIVES :

UF 1 Escalat de patrons
UF 2 Estudi de marcades

DESCRIPCIÓ:

Identificació dels punts per escalar un patró, aplicacions informàtiques.
Procés d’escalat de patrons.
Estudi de marcades (distribució de patrons) , aplicacions informàtiques.

TÈCNIQUES EN CONFECCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Tall de materials tèxtil i pell
UF2 Confecció i acabats d’articles tèxtil i pell

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul de caire pràctic , s’adquireixen els conceptes i procediments bàsics per al tall, confecció i acabats de diferents peces de vestir , a partir de la interpretació de dissenys i patrons bàsics i d’altres elaborats per l’alumne.

MODA I TENDÈNCIES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Història de la moda i tendències
UF2 El color i les textures
UF3 Disseny de models

DESCRIPCIÓ:

S’aprèn la història i l’evolució de la moda al llarg del temps.
Reconèixer i treballar sobre dissenyadors actuals i les tendències que apareixeran en la propera temporada.
Estudi del color i de les textures manualment i per ordinador.
Treballarem els dissenys manual i per ordinador de dibuixos en pla i en maniquins.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i Iniciativa Emprenedora

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

PROJECTE DE PATRONATGE I MODA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Projecte de Patronatge i Moda

DESCRIPCIÓ:

Tipus i característiques del projecte. Recerca d’informació.
Elaboració d’un projecte: disseny, patronatge i confecció d’una col•lecció.
Estudi de la seva viabilitat.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en centres de treball.

DESCRIPCIÓ:

Realització de pràctiques en una empresa del sector efectuant tasques relacionades amb els continguts del cicle.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Dissenyador tècnic en patronatge amb CAD/CAM
 • Dissenyador tècnic en confecció amb CAD/CAM
 • Tècnic en desenvolupament de productes de confecció (I+D+i)
 • Responsable de l’oficina Tècnica
 • Modelista-patronista de peces de vestir
 • Tècnic en confecció industrial
 • Tècnic en control de qualitat de confecció

Acadèmiques

 • Estudis universitàris:
  • Grau en Disseny de Moda
  • Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny tèxtil (Convalidació 36 crèdits ECTS)
  • Màsters i postgraus
 • Cicles Formatius de Grau Superior:
  • Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en Estilisme d’Indumentària
  • Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en Estampació i tintatges artístics

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

TORNEM-HI

Després de la nevada d'aquest cap de setmana s'ha treballat per tenir el centre preparat...

Més informació
FI DE TRIMESTRE

Malgrat la pandèmia, des de l'institut no hem volgut deixar de celebrar  la Festa de...

Més informació
PLA d'ORGANITZACIÓ MODEL HÍBRID

Els estudis de postobligatori, Batxillerat i Cicles Formatius, seguiran des del dia 9 de novembre...

Més informació
Bona valoració del Pla Pilot de F ormació de FP

El nostre centre  és un dels set instituts de secundària de Catalunya que el curs...

Més informació

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram