NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau superior

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Patronatge i moda

Els estudis de patronatge i moda permeten obtenir la capacitació professional per elaborar patrons i escalats ajustats al disseny i organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció en l’empresa de confecció.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Dsiposar del títol de tècnic/a de grau mitjà formació professional o d’arts
  plàstiques i disseny.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

MATERIALS EN TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’identifiquen i s’analitzen diferents materials tèxtils com fibres, fils, teixits, fornitures, teixits tècnics, teixits intel·ligents, pells i cuirs.
S’estudien els processos tèxtils de filatura, teixidura i ennobliment, així com també els processos de curtició.

PROCESSOS EN CONFECCIÓ INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓ:

S’estudien els conceptes i lèxic bàsic de les màquines i eines de confecció, així com el seu funcionament, paràmetres de treball i manteniment.
També s’expliquen els diferents processos de treball i sistemes de treball a la indústria de la confecció.
Es determina el temps i la producció per equilibrar les línies de treball i la implantació de maquinària a la indústria de la confecció.

GESTIÓ DE LA QUALITAT, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PROTECCIÓ AMBIENTAL

DESCRIPCIÓ:

Es fa l’anàlisi i la implantació dels sistemes de qualitat i s’elaboren els processos i controls de qualitat a la indústria de confecció.
Es defineixen actuacions per a la implantació i el manteniment dels sistemes de prevenció de riscos laborals i s’elabora la documentació generada en la prevenció de riscos laborals.
Es defineixen les actuacions per a la implantació i el manteniment dels sistemes de gestió ambiental i s’elabora la documentació generada en la gestió de residus industrials.

ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN CONFECCIÓ INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓ:

Es determina l´aprovisionament de matèries primeres, emmagatzematge de components i expedició de productes a la indústria de la confecció.
Es planifica, programa, llança i controla la producció a la indústria de la confecció.
Es calcula el preu de venda d’una peça de vestir.

ANÀLISI DE DISSENYS EN TÈXTIL I PELL

DESCRIPCIÓ:

S’elabora i es crea una col·lecció, valorant les característiques funcionals, estètiques i tècniques.
S’estudia el maniquí aplicant tècniques artístiques, així com formes planes, croquis i esquemes. S’elabora amb tècnica manual i informàtica.
S’estudia el color i les textures: criteris de selecció de teixits, pells i materials.

ELABORACIÓ DE PROTOTIPS

DESCRIPCIÓ:

Es preparen i confeccionen diferents prototips amb tècniques i operacions especificades, s’identifiquen defectes.
S’elaboren taules de control de les mesures del prototips.

PATRONATGE INDUSTRIAL EN TÈXTIL I PELL

DESCRIPCIÓ:

S’estudia l’elaboració de patrons i patronatge industrial, també el procés d’obtenció d’un patró base, patrons principals i patrons secundaris. S’utilitzen aplicacions informàtiques.
Es fa la transformació de patrons i tècniques de manipulació de patrons.
S'elaboren models i col·leccions.

INDUSTRIALITZACIÓ I ESCALAT DE PATRONS

DESCRIPCIÓ:

S’identifiquen els punts per escalar un patró, es fan servir aplicacions informàtiques.
Es fa el procés d’escalat de patrons.
S’estudien les marcades (distribució de patrons), es fan servir aplicacions informàtiques.

TÈCNIQUES EN CONFECCIÓ

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul, de caire pràctic, s’adquireixen els conceptes i procediments bàsics per al tall, confecció i acabats de diferents peces de vestir a partir de la interpretació de dissenys i patrons bàsics i d’altres elaborats per l’alumnat.

MODA I TENDÈNCIES

DESCRIPCIÓ:

S’aprèn la història i l’evolució de la moda al llarg del temps.
Es reconeixen i es treballa sobre dissenyadors actuals i les tendències que apareixeran en la propera temporada.
Es fa l’estudi del color i de les textures manualment i per ordinador.
Es treballa el disseny manual i per ordinador de dibuixos en pla i en maniquins.

IPO I: ITINERARI PERSONAL PER A L'OCUPABILITAT I

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació. També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

IPO II: ITINERARI PERSONAL PER A L'OCUPABILITAT II

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

PROJECTE INTERMODULAR DE PATRONATGE I MODA

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul professional s’estudien els tipus i característiques del projecte, i es fa recerca d’informació.
S’elabora un projecte, es comença pel disseny, després es fa el patronatge i, finalment, es fa la confecció d’una col·lecció. S’estudia la seva viabilitat.

ANGLÈS PROFESSIONAL

DIGITALITZACIÓ APLICADA ALS SECTORS PRODUCTIUS

SOSTENIBILITAT APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIU

TEX0_1 MÒDUL OPTATIU 1

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari 1r curs: matins
Horari 2n curs: tardes

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

 • Dissenyador tècnic en patronatge amb CAD/CAM
 • Dissenyador tècnic en confecció amb CAD/CAM
 • Tècnic en desenvolupament de productes de confecció (I+D+i)
 • Responsable de l’oficina Tècnica
 • Modelista-patronista de peces de vestir
 • Tècnic en confecció industrial
 • Tècnic en control de qualitat de confecció

Acadèmiques

 • Estudis universitàris:
  • Grau en Disseny de Moda
  • Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny tèxtil (Convalidació 36 crèdits ECTS)
  • Màsters i postgraus
 • Cicles Formatius de Grau Superior:
  • Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en Estilisme d’Indumentària
  • Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en Estampació i tintatges artístics

DÍPTICS

Download

Participar en el disseny del producte.
Definir i elaborar el patró base.
Transformació i escalats de patrons.
Aconseguir la viabilitat i la competitivitat del producte en el marc de les tendències del disseny i de la moda.
Crear i interpretar correctament les fitxes de disseny, les taules de mesures, els mostraris i la documentació tècnica de matèries primeres i accessoris.
Planificar la confecció industrial.
Programar i gestionar la producció de la confecció industrial.

ACTUALITAT

LA XINXETA DEL JUNY

Ja teniu aquí la xinxeta , la revista del nostre institut. Aquest número està dedicat...

"ASSASSINAT o SABOTATGE ?"

Nous reconeixements pel Treball de l'Aniol Sucarrats i Costa 🚂🚂🚂 "Accident o Sabotatge ? El...

TOTS A FITXAR !!!!

Alumnat de #4esoinslagarrotxa de la matèria de Tecnologia dissenyen un dispositiu per tal que el professorat puguI...

OLIMPÍADA JUNIOR de GEOGRAFIA

Alumnat de #3esoinslagarrotxa de Socials paraticipen a la II Olimpíada Junior de Geografia organitza de per la @univgirona...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram