NOTÍCIES
CONTACTE

Innova fp

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

OBJECTIUS:

En un mercat global, on la competència arriba des de qualsevol part del món i per a qualsevol tipus d’empresa o entitat, la innovació és una peça clau de l’estratègia de les organitzacions. A l’hora de potenciar la innovació dins d’una organització, el nivell de formació dels treballadors és absolutament determinant.

Amb la intenció de donar una nova resposta a aquesta situació, neix el programa d’innovació i transferència de coneixement “InnovaFP”. La finalitat del programa és col·laborar amb les empreses i entitats de l’entorn d’influència del centre per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement que incentivin l’actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmentin els vincles CENTRE FORMATIU – EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el programa. Els objectius clau del programa són:

  • Esdevenir un pol de coneixement. Això implica que el centre acumula coneixement que després ha de revertir en el territori esdevenint un referent en aquesta matèria.
  • Millorar les competències clau dels alumnes que participen en aquest tipus de projectes.
  • Actualitzar permanentment els coneixements del professorat de formació professional, per  contribuir a l’augment de la motivació i la millora de la formació de l’alumnat.
  • Contribuir a la millora de la competitivitat de les organitzacions. L’augment de la competitivitat de les organitzacions porta associat, en la majoria de casos, la necessitat de comptar amb tècnics qualificats, la qual cosa ha de revertir en una millor inserció de l’alumnat. Aquest fet ha de fer més atractiva la formació professional i atraure més persones als centres educatius, sobretot als cicles de caire industrial que són els que tenen nivells de matriculació mes baixos.
  • Millorar les relacions Centre formatiu – Empresa. Aquesta millora de les relacions s’espera que contribueixi a millorar els currículums dels diferents cicles formatius, millorar la inserció dels alumnes a les empreses, així com millorar l’equipament i/o instal·lacions dels centres participants, ja sigui a través de donacions de les empreses, o bé com a inversió de les quantitats aportades per les empreses per la prestació dels serveis.
  • Rendibilitzar les instal·lacions i l’equipament del centre formatiu.

El programa està obert a organitzacions de tot tipus, empreses privades, empreses públiques, Organitzacions No Governamentals, administració pública, autònoms, fundacions, associacions, i fins i tot emprenedors.

Pel fet de tractar-se de projectes innovadors, sempre que s’escau, es garanteix la confidencialitat de les tasques dutes a terme i dels resultats obtinguts durant el període que s’estimi oportú en cada cas. Aquesta confidencialitat afecta tant a professorat, com a alumnes.

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram