CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Jardineria i floristeria

Organitzar i realitzar les operacions d’implantació, conservació i millora de jardins exteriors i d’interior, i la comercialització de material vegetal i de jardineria. Manejar i mantenir en ús la maquinària i els estris necessaris.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari: Matins

OBJECTIUS

El tècnic en jardineria i floristeria està capacitat per instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents:

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

FONAMENTS AGRONÒMICS.

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Climatologia
UF2 Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes
UF3 Topografia
UF4 Botànica

DESCRIPCIÓ:

És dels mòduls fonamentals, s’estudia la relació entre el clima i la jardineria o l’agricultura, les característiques físico-químiques del sòl, tipus i relació amb l’aigua, necessitats de reg per part de les plantes, nutrients minerals i classes d’adobs. També s’aprèn a realitzar croquis de les parcel·les i finques tot treballant les escales. Finalment, estudiem la planta des del punt de vista dels seus òrgans externs; diferenciació i utilitats així com la fisiologia vegetal (nutrició, reproducció i relació) i l’organització del regne vegetal amb les principals famílies. A totes les UF hi ha una part pràctica que pot ser d’interpretació de dades meteorològiques, de realització d’analítiques o manipulació del sòl, de realització de croquis o de reconeixement i estudi de plantes i els seus òrgans.

TALLER I EQUIPS DE TRACCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 El taller
UF2 Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien les parts del motor i la mecánica de la maquinària emprada en el món de la jardineria amb la finalitat de fer-ne una bon ús i manteniment de forma segura per nosaltres i per la gent de l’entorn. També has d’adquirir unes nocions bàsiques de soldadura i treball amb diferents màquines de taller.

INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Infraestructures agrícoles.
UF2 Manteniment d’instal·lacions agrícoles
UF3 Instal·lacions de reg
UF4 Sistemes de protecció i producció força

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de conèixer diferents instal·lacions agrícoles i de jardineria com són els hivernacles, els sistemes de reg, instal·lacions elèctriques senzilles, i una base d'instal·lacions solars, tant en la seva vessant teòrica, com fent visites d'algunes instal·lacions com saber representar gràficament plànols d'instal·lacions senzilles amb un programa informàtic de dibuix.
Hivernacles: Es donen a conèixer els diferents tipus d'hivernacles, el seu funcionament, el control automatitzat, materials utilitzats, plànols i es completa la informació amb una visita a uns hivernacles on es pot veure tot allò que s'ha explicat a classe.
Instal·lacions elèctriques: un cop donades les pautes de l'electricitat bàsica, la resta és totalment pràctic de manera que l'alumne munta diferents circuits elèctrics senzills que pot trobar en una instal·lació senzilla agrícola o de jardineria.
Instal·lacions d'Energia solar: es dóna a conèixer la part teòrica de les instal·lacions solars més corrents i es complementa amb una sessió pràctica al taller d'Energia solar fotovoltaica de l'escola i una visita.
Instal·lacions de reg: es donen a conèixer les bases teòriques de les instal·lacions de reg complementant amb la pràctica de càlculs i instal·lacions senzilles.

PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1: Vegetació espontània i agents abiòtics.
UF2: Plagues
UF3: Malalties
UF4: Estat sanitari de les plantes.
UF5: Mètodes de protecció

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul aprendràs les plagues , malalties, patògens ,… que poden afectar a les plantes i com podem preveure o detectar la seva presència en el nostre cultiu.
Aprendràs a evaluar l’estat sanitari de les plantes i decidir si cal dur a terme alguna actuació per tal de millorar el seu estat.

CONTROL FITOSANITARI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Productes químics fitosanitaris
UF2 Preparació i aplicació de productes químics fitosanitaris
UF3 Manipulació i emmagatzematge de productes químics fitosanitaris

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul aprenem a calcular com s´han de preparar i aplicar els productes que fem servir per matar herbes, lluitar contra els fongs i les plagues que afecten els nostres jardins i espais verds.
Una vegada aprovat el Cicle Formatiu, havent cursat aquest mòdul, el Departament d´Agricultura et donarà el Carnet Qualificat per l´Aplicació de Productes Fitosanitaris, vol dir que podràs anar a fer tractaments per la gent i/o treballar en una empresa on venguin productes fitosanitaris.

IMPLANTACIÓ DE JARDINS I ZONES VERDES

UNITATS FORMATIVES :

UF1. Replantejament i preparació per a l'implantació
UF2. Instal·lació d'elements no vegetals
UF3. Sembra i plantació de gespes i plantes entapissants
UF4. Plantació de mates, arbusts i arbres

DESCRIPCIÓ:

Aprendre les operacions i processos per tal de dur a terme la implantació d’un jardí des del replanteig de l’obra a partir d’un disseny, passant per les tasques d’acondicionament del terreny fins les feines d’acabat i entrega de l’obra . Tot això mitjançant una sèrie de tècniques de treball i de protecció dels riscos laborals.
Aprendràs a implantar gespes , plantar arbustos, material no vegetal com pot ser la col·locació de fustes, tanques metàl·liques, passeres de pedra,... i també plantació i maneig d’arbres.

MANTENIMENT I MILLORA DE JARDINS I ZONES VERDES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Manteniment i restauració de jardins o zones verdes
UF2 Arboricultura i tècniques de grimpada

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de conèixer tant a nivel teòric com a nivell pràctic les tasques bàsiques de manteniment d’un jardí i com elaborar un pla de manteniment anual per tal de poder dur a terme les feines ordenades i ben registrades en el cas que s’hagi de fer algun pressupost o facturació.
Cal aprendre a treballar de forma segura aprenent les tècniques de grimpada necessàries per accedir als arbres a podar de forma segura i eficient tant des del punt de vista de la seguretat del treballador com de la feina ben feta.

PRODUCCIÓ DE PLANTES I GLEVES EN VIVER

UNITATS FORMATIVES :

UF1. Multiplicació de plantes
UF2. Producció i comercialització de plantes i pans d’herba

DESCRIPCIÓ:

Aprendràs les diferents tècniques de muntiplicació vegetal com els ingerts, esqueixos,… i les diferents maneres de fer créixer en viver aquestes plantes per tal de arribar a la venda d’una forma rentable i comercial. També aprendràs a sembrar i produïr pans de gespa així com totes les tasques que envolten la seva producció.

COMPOSICIONS FLORALS I AMB PLANTES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Composicions florals i amb plantes

DESCRIPCIÓ:

Aprenem les tècniques per fer muntatges ornamentals (rams i centres) amb planta viva o amb flors, relacionant-les molt amb l’ofici jardiner, aprofitant materials i producció pròpia tant com sigui possible.
També realitzem composicions per a esdeveniments, actes o celebracions que tinguin lloc al nostre centre o a municipis veïns. Quan s’escau participem en l’ornamentació de grans espais com mostres o fires.

ESTABLIMENTS DE FLORISTERIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Floristeries
UF2 Taller de floristeria

DESCRIPCIÓ:

Estudiem la floristeria des del punt de vista organitzatiu; les dependències, els materials i el disseny en la distribució dels espais. Practiquem el magatzem, control i conservació de matèries primeres, materials i productes habituals. També muntem aparadors i sales de vendes tenint en compte els objectius comercials, estètics i funcionals.

TÈCNIQUES DE VENDA EN JARDINERIA I FLORISTERIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Venda de productes de jardineria i floristeria
UF2 Atenció al client en establiments de jardineria i floristeria

DESCRIPCIÓ:

Es treballa tot el procés de la venda; elaboració de pressupostos, facturació, repartiment i cobrament, de productes i serveis de jardineria i floristeria.
També es treballa l’atenció personal al client; tipus de comunicació, recollida d’informació de les necessitats del client, la manera d’atendre queixes, suggeriments i reclamacions així com el servei postvenda.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals siguin d’on siguin o simplement ser capaç de consultar catàlegs o fer compres per internet . Cada vegada els mercats són més globals i la necessitat de coneixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món facis la feina que facis.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Sintesi

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un treball final del cicle de dos anys on l'alumne proposa un tema projecte que tant pot ser existent com de nova creació, a poder ser, millor un tema on l'alumne es senti còmode o conegui mínimament. Comença plantejant uns objectius, ja siguin de modificació, remodelació o implantació d'un nou projecte, en el qual desenvoluparà la seva idea utilitzant informació i recursos que trobarà al llarg dels dos anys de cicle. A final de segon haurà de presentar el treball amb format paper i digital fent una defensa del mateix.És una oportunitat perquè l'alumne comenci a pensar en el seu futur i comenci a desplegar els coneixements adquirits durant els dos anys de formació.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Aquest és un mòdul que no es fa a l´institut, són les pràctiques que es fan a les diferents empreses. En funció del que més interessi a l´alumne les pràctiques es fan en un tipus o altre d´empresa, posant-nos sempre d´acord alumne, empresa, tutor i familia.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Treballador/a en vivers, jardins i hortes
 • Jardiner/a, en general
 • Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport
 • Treballador/a de parcs urbans i de jardinshistòrics i/o botànics
 • Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i zones verdes
 • Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes
 • Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi
 • Viverista
 • Treballador/a en vivers en general
 • Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers
 • Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers
 • Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
 • Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
 • Empeltador/a
 • Treballador/a qualificat/ada en vivers
 • Florista per compte propi o aliè
 • Oficial/a de floristeria
 • Venedor/a de floristeria

Acadèmiques

 • Realitzar un altre Cicle de Grau Mitjà per completar la formació
 • Accedir, a través d’una prova d’accés o curs  d’accés, a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa família professional o de famílies afins

- CFGS Gestió Forestal i Medi Natural
- CFGS Paisatgisme i Medi Rural
- Cursar Batxillerat

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

TRIA EDUCATIVA

Nou web temàtic triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir informació de qualitat i actualitzada...

Més informació
EXPOJOVE 2021

Del 20 al 30 d'abril podeu visitar la Fira virtual Expojove on trobareu informació per...

Més informació
Continua la campanya #stopfuminslagarrotxa

Dins la campanya de #stopfuminslagarrotxa de l'assignatura d'Educació per la Salut us deixem informació sobre...

Més informació
Emotiespai - Servei d'acompanyament emocional a joves.

L'any 2020 ha estat marcat per la COVID-19. Encara no sabem l'impacte que aquesta situació...

Més informació

XVII Certamen de Lectura en Veu Alta

L’alumna de l’aula d’acollida, Fatu Sissoho, ha resultat guanyadora de la semifinal de la Garrotxa...

Workshop de modelatge

Els  alumnes de 2n curs del  CFGS de patronatge i moda van assistir a una...

TRIA EDUCATIVA

Nou web temàtic triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir informació de qualitat i actualitzada...

EXPOJOVE 2021

Del 20 al 30 d'abril podeu visitar la Fira virtual Expojove on trobareu informació per...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram