NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Jardineria i floristeria

Els estudis de jardineria i floristeria permeten obtenir la capacitació professional per organitzar i realitzar les operacions d’implantació, conservació i millora de jardins, tant d’exterior com d’interior, i la comercialització de material vegetal i de jardineria. Manejar i mantenir la maquinària i els estris necessaris.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari: Matins

OBJECTIUS

El tècnic en jardineria i floristeria està capacitat per instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu; i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents:

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

FONAMENTS AGRONÒMICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Climatologia
UF2 Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes
UF3 Topografia
UF4 Botànica

DESCRIPCIÓ:

És dels mòduls fonamentals. S’estudia la relació entre el clima i la jardineria o l’agricultura, les característiques físico-químiques del sòl, tipus i relació amb l’aigua, necessitats de reg per part de les plantes, nutrients minerals i classes d’adobs. També s’aprèn a realitzar croquis de les parcel·les i finques, tot treballant les escales. Finalment, s’estudia la planta des del punt de vista dels seus òrgans externs; diferenciació i utilitats, així com la fisiologia vegetal (nutrició, reproducció i relació) i l’organització del regne vegetal amb les principals famílies. A totes les UF hi ha una part pràctica, que pot ser d’interpretació de dades meteorològiques, de realització d’analítiques o manipulació del sòl, de realització de croquis, o de reconeixement i estudi de plantes i els seus òrgans.

TALLER I EQUIPS DE TRACCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 El taller
UF2 Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien les parts del motor i la mecànica de la maquinària emprada en el món de la jardineria amb la finalitat de fer-ne un bon ús i manteniment de forma segura per a nosaltres i per a la gent de l’entorn. També s’ adquireixen unes nocions bàsiques de soldadura i treball amb diferents màquines de taller.

INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Infraestructures agrícoles.
UF2 Manteniment d’instal·lacions agrícoles
UF3 Instal·lacions de reg
UF4 Sistemes de protecció i producció força

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de conèixer diferents instal·lacions agrícoles i de jardineria com són els hivernacles, els sistemes de reg, instal·lacions elèctriques senzilles, i una base d'instal·lacions solars, tant en la part teòrica com la pràctica, que inclou fer visites d'algunes instal·lacions i saber representar gràficament plànols d'instal·lacions senzilles amb un programa informàtic de dibuix.

Hivernacles: Es donen a conèixer els diferents tipus d'hivernacles, el seu funcionament, el control automatitzat, materials utilitzats i plànols; es completa la informació amb una visita a uns hivernacles on es pot veure tot allò que s'ha explicat a classe.
Instal·lacions elèctriques: un cop donades les pautes de l'electricitat bàsica, la resta és totalment pràctic, de manera que l'alumnat munta diferents circuits elèctrics senzills que pot trobar en una instal·lació senzilla agrícola o de jardineria.
Instal·lacions d'Energia solar: es dona a conèixer la part teòrica de les instal·lacions solars més corrents i es complementa amb una sessió pràctica al taller d'Energia solar fotovoltaica de l'escola i una visita.
Instal·lacions de reg: es donen a conèixer les bases teòriques de les instal·lacions de reg i es complementen amb la pràctica de càlculs i instal·lacions senzilles.

PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1: Vegetació espontània i agents abiòtics.
UF2: Plagues
UF3: Malalties
UF4: Estat sanitari de les plantes.
UF5: Mètodes de protecció

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprenen les plagues, malalties, patògens… que poden afectar les plantes i com es pot preveure o detectar la seva presència en el nostre cultiu.
S’aprèn a avaluar l’estat sanitari de les plantes i decidir si cal dur a terme alguna actuació per tal de millorar el seu estat.

CONTROL FITOSANITARI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Productes químics fitosanitaris
UF2 Preparació i aplicació de productes químics fitosanitaris
UF3 Manipulació i emmagatzematge de productes químics fitosanitaris

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprèn a calcular com s’han de preparar i aplicar els productes que es fan servir per matar herbes i lluitar contra els fongs i les plagues que afecten els nostres jardins i espais verds.
Una vegada aprovat el Cicle Formatiu, i havent cursat aquest mòdul, el Departament d’Agricultura dona el Carnet Qualificat per a l’Aplicació de Productes Fitosanitaris, cosa que vol dir que es pot anar a fer tractaments per a la gent i/o a treballar en una empresa on venguin productes fitosanitaris.

IMPLANTACIÓ DE JARDINS I ZONES VERDES

UNITATS FORMATIVES :

UF1. Replantejament i preparació per a l'implantació
UF2. Instal·lació d'elements no vegetals
UF3. Sembra i plantació de gespes i plantes entapissants
UF4. Plantació de mates, arbusts i arbres

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprenen les operacions i processos per tal de dur a terme la implantació d’un jardí, des del replanteig de l’obra, a partir d’un disseny, passant per les tasques de condicionament del terreny, fins a les feines d’acabat i lliurament de l’obra. Tot això mitjançant una sèrie de tècniques de treball i de protecció dels riscos laborals.
S’aprèn a implantar gespes, plantar arbustos, col·locar material no vegetal com fustes, tanques metàl·liques, passeres de pedra…, i també plantació i maneig d’arbres.

MANTENIMENT I MILLORA DE JARDINS I ZONES VERDES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Manteniment i restauració de jardins o zones verdes
UF2 Arboricultura i tècniques de grimpada

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprenen, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, les tasques bàsiques de manteniment d’un jardí i com elaborar un pla de manteniment anual, per tal de poder dur a terme les feines ordenades i ben registrades, en el cas que s’hagi de fer algun pressupost o facturar.
Cal aprendre a treballar de forma segura aprenent les tècniques de grimpada necessàries per accedir als arbres per podar de forma segura i eficient, tant des del punt de vista de la seguretat del treballador, com de la feina ben feta.

PRODUCCIÓ DE PLANTES I GLEVES EN VIVER

UNITATS FORMATIVES :

UF1. Multiplicació de plantes
UF2. Producció i comercialització de plantes i pans d’herba

DESCRIPCIÓ:

En el mòdul s’aprenen les diferents tècniques de multiplicació vegetal com els empelts, els esqueixos…, i les diferents maneres de fer créixer en viver aquestes plantes per tal d’arribar a la venda d’una forma rendible i comercial. També s’aprèn a sembrar i produir pans de gespa, així com totes les tasques que envolten la seva producció.

COMPOSICIONS FLORALS I AMB PLANTES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Composicions florals i amb plantes

DESCRIPCIÓ:

S’aprenen les tècniques per fer muntatges ornamentals (rams i centres) amb planta viva o amb flors, relacionant-les molt amb l’ofici jardiner, i aprofitant, tant com sigui possible, materials i producció pròpia.
També es realitzen composicions per a esdeveniments, actes o celebracions que tinguin lloc al nostre centre o a municipis veïns. Quan s’escau, es participa en l’ornamentació de grans espais, com mostres o fires.

ESTABLIMENTS DE FLORISTERIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Floristeries
UF2 Taller de floristeria

DESCRIPCIÓ:

S’estudia la floristeria des del punt de vista organitzatiu; les dependències, els materials i el disseny en la distribució dels espais. Es practica el magatzem, el control i conservació de matèries primeres, els materials i els productes habituals. També es munten aparadors i sales de vendes tenint en compte els objectius comercials, estètics i funcionals.

TÈCNIQUES DE VENDA EN JARDINERIA I FLORISTERIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Venda de productes de jardineria i floristeria
UF2 Atenció al client en establiments de jardineria i floristeria

DESCRIPCIÓ:

Es treballa tot el procés de la venda: elaboració de pressupostos, facturació, repartiment i cobrament de productes i serveis de jardineria i floristeria.
També es treballa l’atenció personal al client: tipus de comunicació, recollida d’informació de les necessitats del client, la manera d’atendre queixes, suggeriments i reclamacions, així com el servei postvenda.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin o, simplement, ser capaç de consultar catàlegs o fer compres per internet. Cada vegada els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol tipus de feina.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Síntesi

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un treball final del cicle de dos anys, on l’alumne/a proposa un tema per dur a terme un projecte que tant pot ser existent com de nova creació, a poder ser, millor un tema on l'alumne/a se senti còmode o conegui mínimament. Comença plantejant uns objectius, ja siguin de modificació, remodelació o implantació d'un nou projecte, en el qual desenvoluparà la seva idea utilitzant informació i recursos que trobarà al llarg dels dos anys del cicle. A final de segon, haurà de presentar el treball amb format paper i digital, fent una defensa del mateix. És una oportunitat perquè l'alumne/a comenci a pensar en el seu futur i comenci a desplegar els coneixements adquirits durant els dos anys de formació.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Aquest és un mòdul que no es fa a l’institut, són les pràctiques que es fan a les diferents empreses. En funció del que més interessi a l’alumne/a, les pràctiques es fan en un tipus o altra d’empresa, posant-nos sempre d’acord alumne/a, empresa, tutor i família.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Treballador/a en vivers, jardins i hortes
 • Jardiner/a, en general
 • Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport
 • Treballador/a de parcs urbans i de jardinshistòrics i/o botànics
 • Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i zones verdes
 • Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes
 • Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi
 • Viverista
 • Treballador/a en vivers en general
 • Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers
 • Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers
 • Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
 • Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
 • Empeltador/a
 • Treballador/a qualificat/ada en vivers
 • Florista per compte propi o aliè
 • Oficial/a de floristeria
 • Venedor/a de floristeria

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

CONCERT DE NADAL

Malgrat la pandèmia, el passat desembre vam poder tornar a celebrar el nostre concert de...

Més informació
DONACIÓ DE SANG A L'INSTITUT

El proper dimecres 19 de gener es farà una jornada de donació de sang a...

Més informació
Primer premi per al CFGM d'EPA

El nostre projecte "El fajol i les farinetes de fajol" ha estat premiat en el...

Més informació
Taller de primers auxilis.

Els alumnes de 1r d'Agrària i 1r de Jardineria, han realitzat un taller de primers...

Més informació

CONCERT DE NADAL

Malgrat la pandèmia, el passat desembre vam poder tornar a celebrar el nostre concert de...

DONACIÓ DE SANG A L'INSTITUT

El proper dimecres 19 de gener es farà una jornada de donació de sang a...

Primer premi per al CFGM d'EPA

El nostre projecte "El fajol i les farinetes de fajol" ha estat premiat en el...

SEPIE guardona a organitzacions educatives i participants en l'Erasmus+.

El Sepie (agència nacional Erasmus) celebra les jonades de difusió Erasmus els dies 13 i...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram