NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Jardineria i floristeria

Els estudis de jardineria i floristeria permeten obtenir la capacitació professional per organitzar i realitzar les operacions d’implantació, conservació i millora de jardins, tant d’exterior com d’interior, i la comercialització de material vegetal i de jardineria. Manejar i mantenir la maquinària i els estris necessaris.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents:

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

FONAMENTS AGRONÒMICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Climatologia
UF2 Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes
UF3 Topografia
UF4 Botànica

DESCRIPCIÓ:

És dels mòduls fonamentals. S’estudia la relació entre el clima i la jardineria o l’agricultura, les característiques físico-químiques del sòl, tipus i relació amb l’aigua, necessitats de reg per part de les plantes, nutrients minerals i classes d’adobs. També s’aprèn a realitzar croquis de les parcel·les i finques, tot treballant les escales. Finalment, s’estudia la planta des del punt de vista dels seus òrgans externs; diferenciació i utilitats, així com la fisiologia vegetal (nutrició, reproducció i relació) i l’organització del regne vegetal amb les principals famílies. A totes les UF hi ha una part pràctica, que pot ser d’interpretació de dades meteorològiques, de realització d’analítiques o manipulació del sòl, de realització de croquis, o de reconeixement i estudi de plantes i els seus òrgans.

TALLER I EQUIPS DE TRACCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 El taller
UF2 Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien les parts del motor i la mecànica de la maquinària emprada en el món de la jardineria amb la finalitat de fer-ne un bon ús i manteniment de forma segura per a nosaltres i per a la gent de l’entorn. També s’ adquireixen unes nocions bàsiques de soldadura i treball amb diferents màquines de taller.

INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Infraestructures agrícoles.
UF2 Manteniment d’instal·lacions agrícoles
UF3 Instal·lacions de reg
UF4 Sistemes de protecció i producció força

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de conèixer diferents instal·lacions agrícoles i de jardineria com són els hivernacles, els sistemes de reg, instal·lacions elèctriques senzilles, i una base d'instal·lacions solars, tant en la part teòrica com la pràctica, que inclou fer visites d'algunes instal·lacions i saber representar gràficament plànols d'instal·lacions senzilles amb un programa informàtic de dibuix.

Hivernacles: Es donen a conèixer els diferents tipus d'hivernacles, el seu funcionament, el control automatitzat, materials utilitzats i plànols; es completa la informació amb una visita a uns hivernacles on es pot veure tot allò que s'ha explicat a classe.
Instal·lacions elèctriques: un cop donades les pautes de l'electricitat bàsica, la resta és totalment pràctic, de manera que l'alumnat munta diferents circuits elèctrics senzills que pot trobar en una instal·lació senzilla agrícola o de jardineria.
Instal·lacions d'Energia solar: es dona a conèixer la part teòrica de les instal·lacions solars més corrents i es complementa amb una sessió pràctica al taller d'Energia solar fotovoltaica de l'escola i una visita.
Instal·lacions de reg: es donen a conèixer les bases teòriques de les instal·lacions de reg i es complementen amb la pràctica de càlculs i instal·lacions senzilles.

PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1: Vegetació espontània i agents abiòtics.
UF2: Plagues
UF3: Malalties
UF4: Estat sanitari de les plantes.
UF5: Mètodes de protecció

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprenen les plagues, malalties, patògens… que poden afectar les plantes i com es pot preveure o detectar la seva presència en el nostre cultiu.
S’aprèn a avaluar l’estat sanitari de les plantes i decidir si cal dur a terme alguna actuació per tal de millorar el seu estat.

CONTROL FITOSANITARI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Productes químics fitosanitaris
UF2 Preparació i aplicació de productes químics fitosanitaris
UF3 Manipulació i emmagatzematge de productes químics fitosanitaris

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprèn a calcular com s’han de preparar i aplicar els productes que es fan servir per matar herbes i lluitar contra els fongs i les plagues que afecten els nostres jardins i espais verds.
Una vegada aprovat el Cicle Formatiu, i havent cursat aquest mòdul, el Departament d’Agricultura dona el Carnet Qualificat per a l’Aplicació de Productes Fitosanitaris, cosa que vol dir que es pot anar a fer tractaments per a la gent i/o a treballar en una empresa on venguin productes fitosanitaris.

IMPLANTACIÓ DE JARDINS I ZONES VERDES

UNITATS FORMATIVES :

UF1. Replantejament i preparació per a l'implantació
UF2. Instal·lació d'elements no vegetals
UF3. Sembra i plantació de gespes i plantes entapissants
UF4. Plantació de mates, arbusts i arbres

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprenen les operacions i processos per tal de dur a terme la implantació d’un jardí, des del replanteig de l’obra, a partir d’un disseny, passant per les tasques de condicionament del terreny, fins a les feines d’acabat i lliurament de l’obra. Tot això mitjançant una sèrie de tècniques de treball i de protecció dels riscos laborals.
S’aprèn a implantar gespes, plantar arbustos, col·locar material no vegetal com fustes, tanques metàl·liques, passeres de pedra…, i també plantació i maneig d’arbres.

MANTENIMENT I MILLORA DE JARDINS I ZONES VERDES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Manteniment i restauració de jardins o zones verdes
UF2 Arboricultura i tècniques de grimpada

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprenen, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, les tasques bàsiques de manteniment d’un jardí i com elaborar un pla de manteniment anual, per tal de poder dur a terme les feines ordenades i ben registrades, en el cas que s’hagi de fer algun pressupost o facturar.
Cal aprendre a treballar de forma segura aprenent les tècniques de grimpada necessàries per accedir als arbres per podar de forma segura i eficient, tant des del punt de vista de la seguretat del treballador, com de la feina ben feta.

PRODUCCIÓ DE PLANTES I GLEVES EN VIVER

UNITATS FORMATIVES :

UF1. Multiplicació de plantes
UF2. Producció i comercialització de plantes i pans d’herba

DESCRIPCIÓ:

En el mòdul s’aprenen les diferents tècniques de multiplicació vegetal com els empelts, els esqueixos…, i les diferents maneres de fer créixer en viver aquestes plantes per tal d’arribar a la venda d’una forma rendible i comercial. També s’aprèn a sembrar i produir pans de gespa, així com totes les tasques que envolten la seva producció.

COMPOSICIONS FLORALS I AMB PLANTES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Composicions florals i amb plantes

DESCRIPCIÓ:

S’aprenen les tècniques per fer muntatges ornamentals (rams i centres) amb planta viva o amb flors, relacionant-les molt amb l’ofici jardiner, i aprofitant, tant com sigui possible, materials i producció pròpia.
També es realitzen composicions per a esdeveniments, actes o celebracions que tinguin lloc al nostre centre o a municipis veïns. Quan s’escau, es participa en l’ornamentació de grans espais, com mostres o fires.

ESTABLIMENTS DE FLORISTERIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Floristeries
UF2 Taller de floristeria

DESCRIPCIÓ:

S’estudia la floristeria des del punt de vista organitzatiu; les dependències, els materials i el disseny en la distribució dels espais. Es practica el magatzem, el control i conservació de matèries primeres, els materials i els productes habituals. També es munten aparadors i sales de vendes tenint en compte els objectius comercials, estètics i funcionals.

TÈCNIQUES DE VENDA EN JARDINERIA I FLORISTERIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Venda de productes de jardineria i floristeria
UF2 Atenció al client en establiments de jardineria i floristeria

DESCRIPCIÓ:

Es treballa tot el procés de la venda: elaboració de pressupostos, facturació, repartiment i cobrament de productes i serveis de jardineria i floristeria.
També es treballa l’atenció personal al client: tipus de comunicació, recollida d’informació de les necessitats del client, la manera d’atendre queixes, suggeriments i reclamacions, així com el servei postvenda.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin o, simplement, ser capaç de consultar catàlegs o fer compres per internet. Cada vegada els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol tipus de feina.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Síntesi

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un treball final del cicle de dos anys, on l’alumne/a proposa un tema per dur a terme un projecte que tant pot ser existent com de nova creació, a poder ser, millor un tema on l'alumne/a se senti còmode o conegui mínimament. Comença plantejant uns objectius, ja siguin de modificació, remodelació o implantació d'un nou projecte, en el qual desenvoluparà la seva idea utilitzant informació i recursos que trobarà al llarg dels dos anys del cicle. A final de segon, haurà de presentar el treball amb format paper i digital, fent una defensa del mateix. És una oportunitat perquè l'alumne/a comenci a pensar en el seu futur i comenci a desplegar els coneixements adquirits durant els dos anys de formació.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Aquest és un mòdul que no es fa a l’institut, són les pràctiques que es fan a les diferents empreses. En funció del que més interessi a l’alumne/a, les pràctiques es fan en un tipus o altra d’empresa, posant-nos sempre d’acord alumne/a, empresa, tutor i família.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari: Matins

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

 • Treballador/a en vivers, jardins i hortes
 • Jardiner/a, en general
 • Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport
 • Treballador/a de parcs urbans i de jardinshistòrics i/o botànics
 • Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i zones verdes
 • Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes
 • Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi
 • Viverista
 • Treballador/a en vivers en general
 • Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers
 • Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers
 • Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
 • Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
 • Empeltador/a
 • Treballador/a qualificat/ada en vivers
 • Florista per compte propi o aliè
 • Oficial/a de floristeria
 • Venedor/a de floristeria

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

El tècnic en jardineria i floristeria està capacitat per instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu; i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

ACTUALITAT

LA XINXETA se'n va de FESTA

Ja és aquí el número 45 de la revista del nostre centre, "La xinxeta". Aquesta...

Més informació
ES JUBILEN !!!

Aquest trimestre hem acomiadat dos dels nostres companys que comencen la seva jubilació : la...

Més informació
TRAJECTÒRIES S FORMATIVES

L'alumnat de #4esoinslagarrotxa comparteix les experiències d'exalumnes de Cicles Formatius que ens expliquen en primera persona quin...

Més informació
III SETMANA de L'EMPRENEDORIA

Tallers , xerrades i experiències emprenedores en la III Setmana de l'Emprenedoria

Més informació

ERASMUS A ISLÀNDIA

Tornem emocionats de l'estada Erasmus que hem fet amb l'alumnat de #3esoinslagarrotxa al poble d'Eyrarbakki a Islàndia....

Professions que no coneixíem

🎥 Saps quina és la feina d'un Location Scout ??? Hem tingut la sort de...

Fira ROBOLOT

Participem a la fira Robolot 2024, on, més de 500 estudiants vinguts de 35 centres...

Estrenem a la SALA BECKET

Es va apropant el dia del TORNEIG de DRAMATÚRGIA i nosaltres ja hem pogut veure...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram