NOTÍCIES
CONTACTE

SERVEI D’ASSESSORAMENT

Tríptic informatiu

Finalitat

 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (annex 5).

Cost

 • Centres Departament Ensenyament: 60 € (Preu públic)

Oferta a l'Institut La Garrotxa

Sol·licitud

 • Calendari de la convocatòria abril de 2024: sol·licitud del 2 al 12 d'abril
 • Sol·licitud del servei: us podeu descarregar el document, però cal presentar-lo a la secretaria del centre. (horari de secretaria:  de Dll a Dj de 8:30 a 17:00, div: de 8:30 a 15:00)
 • Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
 • Documentació que cal aportar i tràmits una vegada admesos: (entre el 15/04/24 i el 23/04/24)
 1. Inscripció
 2. Original i còpia DNI
 3. Documents justificatius de bonificació, si és el cas.
 4. Realitzar el pagament (en efectiu en el moment de presentar la documentació)

Llistat d'admesos i exclosos servei d'assessorament

 • Visualitza la llista d’admesos

Carta de compromís de qualitat amb la prestació del servei

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram