NOTÍCIES
CONTACTE

Matèries de modalitat i optatives

1r Batxillerat humanitats i ciències socials

BLOC 1Modalitat obligada o 1 modalitatLlengua i cultures llatines IEconomia
BLOC 21 modalitat o Modalitat obligadaLiteratura UniversalMatemàtiques CCSS I
Matemàtiques I
BLOC 31 modalitatHistòria del món contemporani
FRANJA 11 modalitatLlengua i cultures gregues IFuncionament de l’empresa
FRANJA 21 trimestralFrancès I
Reptes científics biologia/geologia
Matemàtiques aplicades/programació
Creació literària
Problemàtiques socials
FRANJA 31 trimestralComunicació audiovisual
Biomedicina
Reptes científics física/química
Formació i orientació laboral

2n Batxillerat humanitats i ciències socials

BLOC 1 i BLOC 2 : L'alumnat ha d'escollir una matèria de cada un dels blocs, però ha de cursar obligatòriament almenys una de les matèries comunes d'opció escrites en negreta.

BLOC 3  : L'alumnat ha d'escollir una matèria del bloc 3​

BLOC 4  : L'alumnat pot escollir entre una matèria de modalitat de 4 hores setmanals o bé cursar les 2 matèries específiques de 2 hores cadascuna.
BLOC 1Comuna d'opció
o 1 modalitat
Llatí IIGeografia
BLOC 2Comuna d'opció
o 1 modalitat
Literatura catalanaMatemàtiques aplicades I
Matemàtiques I
BLOC 31 modalitatHistòria de l'artEconomia de l'empresa II
BLOC 41 modalitatGrec IILiteratura castellana
2 específiques
(1 de cada franja)
Franja 1Cultura audiovisual
Psicologia
Bases de l'entrenament
Franja 2Simbologia religiosa
Sociologia
Francès II
INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram