Matèries de modalitat i específiques

1r Batxillerat humanitats i ciències socials

BLOC 1Comuna d'opció
o 1 modalitat
Llatí IEconomia
BLOC 2Comuna d'opció
o 1 modalitat
Literatura universalMatemàtiques aplicades I
Matemàtiques I
BLOC 31 modalitatGrec IEconomia de l'empresa I
BLOC 41 modalitatHistòria del món contemporani
2 específiquesFrancès i Cultura audiovisual I
BLOC 1  i BLOC 2 : L'alumnat ha d'escollir una matèria de cada un dels blocs, però ha de cursar obligatòriament almenys una de les matèries comunes d'opció escrites en negreta.

BLOC 3  : L'alumnat ha d'escollir una matèria del bloc 3​

BLOC 4  : L'alumnat pot escollir entre una matèria de modalitat de 4 hores setmanals o bé cursar les 2 matèries específiques de 2 hores cadascuna.

2n Batxillerat humanitats i ciències socials

BLOC 1 i BLOC 2 : L'alumnat ha d'escollir una matèria de cada un dels blocs, però ha de cursar obligatòriament almenys una de les matèries comunes d'opció escrites en negreta.

BLOC 3  : L'alumnat ha d'escollir una matèria del bloc 3​

BLOC 4  : L'alumnat pot escollir entre una matèria de modalitat de 4 hores setmanals o bé cursar les 2 matèries específiques de 2 hores cadascuna.
BLOC 1Comuna d'opció
o 1 modalitat
Llatí IIGeografia
BLOC 2Comuna d'opció
o 1 modalitat
Literatura catalanaMatemàtiques aplicades I
Matemàtiques I
BLOC 31 modalitatHistòria de l'artEconomia de l'empresa II
BLOC 41 modalitatGrec IILiteratura castellana
2 específiques
(1 de cada franja)
Franja 1Cultura audiovisual
Psicologia
Bases de l'entrenament
Franja 2Simbologia religiosa
Sociologia
Francès II
INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram