NOTÍCIES
CONTACTE

Informacions XXa Aula Permanent de Formació Agropecuà ria Josep Xifra IES la Garrotxa

Un any més l’Aula Permanent de Formació Agropecuària Josep Xifra, que enguany celebrava la seva XXena edició, va ser el punt de trobada i de referència per als professionals del sector de la jardineria i el món rural i agropecuari. Aquestes van tenir lloc els dies 16, 17 i 18 de febrer a l’IES La Garrotxa d’Olot.

En les jornades de jardineria es va parlar de temes tals com la Normativa i legislació actual en fitosanitaris, productes permesos i sistemes alternatius als convencionals com ara la lluita biològica i l’endoteràpia aplicades en jardineria.

També es va parlar en la jornada de Descripció de noves varietats i/o espècies d’arbrat de fulla caduca en els vivers de girona, que en els darrers anys hi ha hagut una gran evolució en noves varietats i/o espècies d´arbres de fulla caduca. Cal conèixer quines són , quines són les seves necessitats, quin és el seu comportament i com s´adapten a les nostres condicions climàtiques.

També parlàrem d’un altra tema d’actualitat tant important com les tècniues de restauració de talusos i espais fluvials, amb exemples pràctics sobre el terreny.

En les jornades d´agricultura es va parlar d´una opció de futur per les explotacions com es l´elaboració i comercialització dels productes produïts, tractant tant aspectes tècnics com a partir d´experiències reals.

Les explotacions ramaderes de les nostres contrades no estan passant per un bon moment econòmic, i en especial les de producció de llet degut a la baixa demanda i diferents circumstàncies de mercat, per lo qual aquest any ens proposàvem una jornada per ajudar als ramaders a avaluar els costos en la seva explotació i mirar de reduir-los en la mesura de lo possible per intentar fer més rentable el seu negoci.

L´objectiu de la jornada de vacú de carn, va ser reforçar i donar continuïtat als sistemes de gestió informatitzada de les explotacions de vacú de carn en règin extensiu

És important per treballar amb maquinària tenir-les en bones condicions ja sigui per no tenir avaries o per minimitzar els riscos laborals, l'objectiu de la jornada va ser donar unes nocions bàsiques per treballar.

L’assistència a les jornades va ser molt bona, com cada any, amb plena satisfacció dels temes tractats i amb noves idees per l’any vinent.

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram