CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Muntar i mantenir línies i instal·lacions de distribució d’energia elèctrica i instal·lacions singulars i d’automatització d’edificis i control, manteniment i assaig de màquines elèctriques.

Projectes elèctrics segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari : 1r matins, 2n tardes

OBJECTIUS

Muntar i mantenir línies i instal·lacions de distribució d’energia elèctrica.

Muntar i mantenir instal·lacions de TV i telefonia i d’automatització d’edificis.

Control de màquines elèctriques, manteniment i assaig.

Dur a terme l’administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

AUTOMATISMES INDUSTRIALS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Dibuix tècnic aplicat als automatismes
UF2 Mecanització de quadres elèctrics
UF3 Automatització elèctrica cablada
UF4 Automatització pneumàtica i electropneumàtica
UF5 Automatització programable

DESCRIPCIÓ:

A primer es dissenyen, mecanitzen i cablejen quadres elèctrics per al comandament de màquines i motors. A segon s’estudia la pneumàtica (tècnica de l’aire comprimit) i la programació d’autòmats programables.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INTERIORS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Equips, dispositius, materials i eines
UF2 Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.
UF3 Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.
UF4 Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.
UF5 Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques

DESCRIPCIÓ:

L’objectiu principal és adquirir els coneixements necessaris per poder intervenir en les instal·lacions interiors dels habitatges o de les naus industrials. Per assolir-lo, realitzarem pràctiques amb eines, materials i aparells de mesura .
Amb l’ajut de les noves tecnologies i els aparells informàtics realitzarem la documentació necessària pel bon funcionament i un correcte manteniment.

INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
UF2 Instal·lacions d’enllaç

DESCRIPCIÓ:

S’estudia i es realitzen operacions de muntatge i manteniment de línies elèctriques que parteixen de les centrals elèctriquesfins arribar als punts de consum (habitatge, indústria…).
Inicialment l’alumne aprèn les normes i procediments per executar les instal·lacions Elèctriques necessàries (centres de transformació, línies aèries i subterrànies, caixes de proteccions, derivacionsindividuals…).
Posteriorment porta elsconeixement a la pràctica, muntant, connectant i verificant aquestes instal·lacions elèctriquesseguint el criteri del reglament de baixatensió i altres normes de companyies del sector elèctric.
Es complementen les pràctiques amb visites tècniques a empreses del sector.

INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ EN HABITATGES I EDIFICIS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Instal·lacions d'antenes
UF2 Instal·lacions de telefonia interior i d'intercomunicació

DESCRIPCIÓ:

A la primera UF s’estudia l’emissió, recepció, amplificació i distribució del senyal de Ràdio i Televisió Terrestre i Satèl·lit. Es dissenyen i munten instal·lacions de televisió i es realitza la documentació pertinent.
A la segona UF s’estudien i es munten instal·lacions de telefonia analògica i digital, centraletes de telefonia i VoIP. També es munten porters automàtics i videoporters i sistemes de videovigilància.

INSTAL·LACIONS DOMÒTIQUES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Automatització d’habitatges
UF2 Instal·lacions domòtiques en sistemes descentralitzats de BUS.
UF3 Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.
UF4 Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadores.
UF5 Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fils.

DESCRIPCIÓ:

La domòtica es l’automatització dels habitatges, contribueix a fer-nos la vida més fàcil mitjançant el control, i aquest ens permet aconseguir millores de confort de seguretat i d’estalvi energètic.
Per treballar aquesta tècnica, utilitzarem elements connectats en xarxa i/o aparells que podran ser governats per ordinadors, tablets i telèfons mòbils.

INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques
UF2 Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

DESCRIPCIÓ:

Estudi de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica fotovoltaica. L’energia fotovoltaica és una energia renovable, neta i econòmicament viable amb un gran potencial.
Es dissenyaran instal·lacions d’autoconsum per a petits habitatges aïllats i connectats a xarxa i instal·lacions més grans per produir i vendre energia elèctrica.

MÀQUINES ELÈCTRIQUES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Transformadors
UF2 Màquines rotatives de corrent continu
UF3 Màquines rotatives de corrent altern

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de màquines elèctriques.
Inicialment s’estudia la construcció de cada grup de màquines ( transformadors, generadors i motors de corrent continu i corrent altern).
Un cop conegudes les màquines es realitzen estudis dels paràmetres bàsics de funcionament a partir del control d’aquestes mitjançant quadres elèctrics.
Els quadres elèctrics es realitzaran seguint els estàndards de qualitat, utilitzant eines de disseny amb ordinador i posteriorment es portaran a la pràctica al taller.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ESPECIALS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Instal·lacions d'enllumenat exterior
UF2 Instal·lacions de receptors i de característiques especials
UF3 Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials

DESCRIPCIÓ:

S’estudia i es realitzen operacions de muntatge i manteniment de les instal·lacions elèctriques d’ús professional industrial.
Inicialment l’alumne aprèn les normes i procediments per executar les instal·lacions elèctriques per l’enllumenat exterior d’una ciutat o poble.
Seguidament s’estudien i es munten, es connecten i es verifiquen instal·lacions com l’electrificació d’una indústria, una piscina, poliesportius, terra radiant....seguint els criteris del reglament de baixa tensió.
Es complementen les pràctiques amb visites tècniques a empreses del sector.

ELECTRÒNICA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Electrònica digital
UF2 Electrònica analògica

DESCRIPCIÓ:

L’electrònica és cada dia més present a les nostres vides. En aquest mòdul estudiarem els components bàsics i els fonaments de l’electrònica analògica i digital tot realitzant diverses pràctiques. També construirem i programarem un robot i col·laborarem i participarem en el concurs de robots didàctics ROBOLOT.

ELECTROTÈCNIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Corrent continu i electromagnetisme
UF2 Corrent altern
UF3 Màquines elèctriques
UF4 Seguretat en les instal·lacions electrotècniques

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’expliquen de forma teòrica i pràctica les bases de l’electricitat i el magnetisme. Un cop s’han entès les bases s’expliquen les aplicacions més importants en el món industrials i domèstic (instal·lacions elèctriques, motors elèctrics, transformadors, etc.) També s’expliquen els principals dispositius de seguretat que es poden trobar en ambients industrials i domèstics.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i Iniciativa Emprenedora

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès Tècnic

DESCRIPCIÓ:

Estudi de l’ anglès tècnic i traducció de textos tècnics.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Crèdit de Síntesi

DESCRIPCIÓ:

Els alumnes realitzen el projecte de les instal·lacions elèctrica, domòtica, fotovoltaica i de telecomunicacions d’un edifici amb unes característiques determinades: un gimnàs, una indústria, una escola, un hotel, un habitatge unifamiliar, un bloc de pisos, etc. Per fer-ho han d’aplicar els coneixements adquirits durant els dos cursos.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Pràctiques en empreses del sector elèctric o en equips de manteniment de grans indústries. S’han de realitzar un mínim de 317 hores de pràctiques. Les pràctiques es realitzaran a partir del tercer trimestre del primer curs.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Instal·lador elèctric industrial
 • Instal·lador elèctric domèstic (vivendes, edificis, oficines,…)
 • Oficina Tècnica
 • Tècnic elèctric en indústria de construcció de maquinària, tèxtil, alimentària, fabricació de productes,…
 • Operari tècnic de companyia elèctrica
 • Domòtica i eficiència energètica
 • Automatització
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Instal·lacions TV i telefonia

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Accedir, a través d’una prova d’accés o curs d’accés, a un cicle de Grau Superior de la mateixa família professional o de famílies afins:
  • Edificació i obra civil, Electricitat i Electrònica,
  • Fabricació mecànica, etc.
 • Cursar Batxillerat

Carnets professionals

 • Els alumnes que cursen aquest cicle formatiu obtenen la competència necessària per a poder exercir com a instal·lador elèctric.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

TRIA EDUCATIVA

Nou web temàtic triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir informació de qualitat i actualitzada...

Més informació
EXPOJOVE 2021

Del 20 al 30 d'abril podeu visitar la Fira virtual Expojove on trobareu informació per...

Més informació
Continua la campanya #stopfuminslagarrotxa

Dins la campanya de #stopfuminslagarrotxa de l'assignatura d'Educació per la Salut us deixem informació sobre...

Més informació
Emotiespai - Servei d'acompanyament emocional a joves.

L'any 2020 ha estat marcat per la COVID-19. Encara no sabem l'impacte que aquesta situació...

Més informació

XVII Certamen de Lectura en Veu Alta

L’alumna de l’aula d’acollida, Fatu Sissoho, ha resultat guanyadora de la semifinal de la Garrotxa...

Workshop de modelatge

Els  alumnes de 2n curs del  CFGS de patronatge i moda van assistir a una...

TRIA EDUCATIVA

Nou web temàtic triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir informació de qualitat i actualitzada...

EXPOJOVE 2021

Del 20 al 30 d'abril podeu visitar la Fira virtual Expojove on trobareu informació per...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram