NOTÍCIES
CONTACTE

Matèries de modalitat i optatives

1r Batxillerat científic i tecnològic

BLOC 1Modalitat obligadaMatemàtiques I
BLOC 21 modalitatBiologia IDibuix Tècnic I
BLOC 31 modalitatQuímica ITecnologia I
FRANJA 11 modalitatGeologia i ciències ambientals IFísica I
FRANJA 21 trimestralFrancès I
Reptes científics biologia/geologia
Matemàtiques aplicades/programació
Creació literària
Problemàtiques socials
FRANJA 31 trimestralComunicació audiovisual
Biomedicina
Reptes científics física/química
Formació i orientació laboral

2n Batxillerat científic i tecnològic

BLOC 1  : Tot l'alumnat ha de cursar obligatòriament les Matemàtiques II​

BLOC 2 i BLOC 3  : L'alumnat ha escollir una matèria del bloc 2 i una del bloc 3​

BLOC 4  : L'alumnat pot escollir entre una matèria de modalitat de 4 hores setmanals o bé cursar 2 matèries específiques de 2 hores, una de cada franja.
BLOC 1Comuna d'opcióMatemàtiques II
BLOC 21 modalitatBiologia IIDibuix Tècnic II
BLOC 31 modalitatQuímica IITecnologia II
BLOC 41 modalitatCiències de la Terra IIFísica II
2 específiques
(1 de cada franja)
Franja 1Cultura audiovisual
Psicologia
Bases de l'entrenament
Franja 2Simbologia religiosa
Sociologia
Francès II
INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram