Premis Impuls FP - PROJECTE D'INNOVACIÓ DOCENT: APRENENTATGE A TRAVÉS DE L'ERROR REFLEXIU Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa-INS La Garrotxa

El dilluns 26 d'abril es van donar els premis impuls FP. El departament de Sanitat vam obtenir el segon premi amb el projecte "Aprenentatge a través de l'error reflexiu" que fem amb l'alumnat de primer curs i l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, des de fa tres anys.

En aquests tallers, mitjançant la simulació de casos clínics en l'entorn real de l'Hospital, l'alumnat adquireix les competències pròpies de la seva professió valorant l'error com a part del seu procés d'aprenentatge. Se'ls convida i condueix a reflexionar sobre les seves actuacions, per tal de millorar en l'adquisició d'habilitats que els seran significatives a l'hora de treballar.

Als tallers hi ha tres fases:

A la sessió introductòria (predebriefing), s'explica la dinàmica dels tallers i es trien dues persones que faran la simulació. Seguidament, es desenvolupa la simulació en una habitació hospitalària on hi ha una càmera per a que la resta de l'alumnat pugui veure i sentir què fan les seves companyes apuntant-t'ho en una rúbrica o check-list on explica el cas i els procediments que s'haurien de fer. Quan ha acabat la simulació (debriefing), les 2 alumnes expliquen les seves sensacions i analitzen les seves accions, primer elles i després amb l'ajut de les companyes. Tot està tutoritzat per professionals de l’HOCG que les ajuden a la reflexió i avaluació de cada cas.

Aquests tallers són una experiència transformadora i motor de canvi on es viuen  situacions i rols que l'alumnat haurà de liderar com a professional. Estan preparades!

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram