PROJECTES

Què? 
  • Interpretació de peces musicals formant part d'un espectacle musical
Qui?
  • Àmbit artístic
  • 1r i 2n d'ESO
Per què?
  • Per participar de forma responsable en activitats organitzades per a tot el centre afavorint la cooperació i el treball comú
  • Per aprendre a interpretar música de forma col.lectiva.

Com?
  • Fomentant l'aprenentatge autònom i per observació
  • Formant un grup d'interpretació cohesionat
  • Partint del consens de l'alumnat, definir el repertori que volen interpretar