Disseny i producció per a plàstics i metalls

Projectes d’edificació perfil informàtica gràfica

Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Patronatge i moda

Laboratori clínic i biomèdic