Producció agropecuària

Jardineria i floristeria

Elaboració de productes alimentaris

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Manteniment electromecànic

Mecanització

Confecció i moda

Cures auxiliars d’infermeria